Rahvusvaheline koostöö

Õiguskantsler on alates 2001. aastast Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) liige. Instituut loodi 1978. aastal ning sellesse kuulub ligi 170 riiklikku ja piirkondlikku ombudsmani 90 riigist üle maailma. 

Rahvusvahelise Ombudsmani Instituut tegutseb kuues regioonis ‒ Aafrikas, Aasias, Okeaanias ja Vaikse ookeani piirkonnas, Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas ning Põhja-Ameerikas ‒, mida juhitakse piirkondlike juhatuste kaudu. Organisatsiooni Euroopa regiooni kuulub 80 riiklikku ja piirkondlikku ombudsmani enamikust Euroopa riikidest. 

Õiguskantsler Ülle Madise valiti 30. septembril 2015 ning taasvaliti 27. juulil 2016 instituudi Euroopa regiooni seitsmeliikmelise juhatuse liikmeks. Tema volitused juhatuses kestavad 2020. aastani. 

Õiguskantsler Ülle Madise esindab Eestit ka Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjonis (ECRI) ning õiguskantsleri välissuhete ja arendusjuht Kertti Pilvik osaleb Eesti esindajana Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) haldusnõukogu töös.  

Alates 2012. aastast kuulub õiguskantsler lasteombudsmanina Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustikku (ENOC). Samuti esindab ta Eesti Vabariiki Euroopa ombudsmanide, rahvusvahelise relvajõudude ombudsmanide ning riiklike väärkohtlemise ennetusasutuste võrgustikes. 

Õiguskantsleri väliskülalised 2016.–2017. aasta ülevaateperioodil

06.09.2016 Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi järelevalvekomitee (CLRAE) delegatsioon.

21.09.2016 Hesseni liidumaa justiitsministri Eva Kühne-Hörmann ja Hesseni liidumaa parlamendi õiguskomisjoni delegatsioon.

22.09.2016 Austria kohtunike, prokuröride ja justiitsametnike delegatsioon.

25.–26.10.2016 Hollandi ombudsman Reinier van Zutphen nõunikega.

04.11.2016 Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Nils Muižnieks ja voliniku kabinetiülem Isil Gachet.

23.11.2016 Prantsusmaa suursaadik Eestis Claudia Delmas-Scherer.

07.12.2016 Gruusia suursaadik Eestis Tea Akhvlediani.

06.02.2017 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) direktor Michael O’Flaherty.

17.02.2017 Ukraina justiitsvaldkonna kommunikatsioonispetsialistide delegatsioon.

03.03.2017 Hesseni liidumaa andmekaitse volinik Michael Ronellenfitsch ja Hesseni liidumaa parlamendi andmekaitsekomisjoni delegatsioon.

05.04.2017 ÜRO pagulaste ülemkomissari (UNHCR) regionaalne aseesindaja Wilfried Buchhorn ja tema õigusnõunik Andrei Arjupin.

12.05.2017 Rootsi Perekonnaõiguse ja Vanemliku Toe Ameti (MFoF) esindajad.

23.05.2017 Gruusia ja Abhaasia tudengite delegatsioon.

30.05.2017 Saksi-Anhalti liidumaa parlamendi õigus-, põhiseadus- ja võrdõiguslikkuse komisjoni delegatsioon.

08.06.2017 Moldova riigiametnike delegatsioon.

23.08.2017 Ülle Madise juhatas Teaduste Akadeemias Saksamaa Liitvabariigi presidendi Frank-Walter Steinmeieri avalikku kõnekoosolekut „Saksamaa ja Eesti – muutlik minevik, ühine tulevik“.

Välisvisiidid

21.–22.09.2016 Eva Lillemaa ja Maria Sults osalesid koolitusel „Training School 2016 – Modern forensic in-patient facility design standards“ Helsingis.

25.–27.09.2016 Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid IOI Euroopa juhatuse koosolekul Napolis.

01.–07.10.2016 Vladimir Svet esines ettekandega Biškekis toimunud koolitusel „The United Nations and the EU-human rights supporting documents“.

03.–05.10.2016 Hent Kalmo, Heili Sepp, Indrek-Ivar Määrits, Kaarel Ots ja Kertti Pilvik esinesid ettekannetega Balti riikide ja Põhjamaade ombudsmanide kohtumisel Helsingis.

08.–10.10.2016 Olari Koppel osales Vabariigi Valimiskomisjoni liikmena Leedu Vabariigi parlamendi valimiste vaatlusmissioonil.

31.10.–3.11.2016 Indrek-Ivar Määrits, Raivo Sults, Ksenia Žurakovskaja-Aru ja Eva Lillemaa käisid õppereisil Taani ombudsmani juures migratsiooniasutuste järelevalve küsimustes.

05.–10.11.2016 Olari Koppel osales Vabariigi Valimiskomisjoni liikmena Ameerika Ühendriikide presidendi valimiste vaatlusmissioonil.

29.–30.11.2016 Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid IOI Euroopa juhatuse koosolekul Barcelonas.

29.–30.11.2016 Kristi Paron osales Euroopa Komisjoni korraldataval lapse õiguste foorumil Brüsselis.

01.12.2016 Ülle Madise, Olari Koppel, Indrek-Ivar Määrits ja Kertti Pilvik külastasid Soome Parlamendi Ombudsmani inimõiguste kaitse asutuse teemal.

05.–08.12.2016 Indrek-Ivar Määrits, Raivo Sults, Ksenia Žurakovskaja-Aru ja Eva Lillemaa käisid õppereisil Rootsi ombudsmani juures migratsiooniasutuste järelevalve küsimustes.

06.–07.02.2017 Andres Aru osales projekti „Non Violent Childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region“ avakohtumisel Stockholmis.

20.02.2017 Evelin Lopman osales Euroopa Liidu Nõukogu Aarhusi töörühma kohtumisel Brüsselis.

28.02.–02.03.2017 Andres Aru, Kristi Paron ja Vladimir Svet osalesid Eesti, Läti, Leedu ja Poola lasteombudsmanide koostöökohtumisel Riias.

19.–22.03.2017 Raivo Sults osales sõjaväeombudsmanide koolitusel Varssavis.

22.–24.03.2017 Ülle Madise osales ECRI täiskogu 72. istungil Strasbourgis.

03.–05.04.2017 Indrek-Ivar Määrits osales väärkohtlemise ennetusasutuste koostööseminaril „Network of SPACE national correspondents and Network of national prison monitoring bodies (especially NPMs)“ Strasbourgis.

03.–05.04.2017 Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid IOI Euroopa juhatuse koosolekul ja Euroopa regiooni liikmete seminaril Barcelonas.

23.–24.04.2017 Andres Aru osales konverentsil „Europe’s challenge to ensure a rights perspective for children in migration“ Stockholmis.

02.–05.05.2017 Heili Sepp osales GRECO hindajate koolitusel Strasbourgis.

22.–24.05.2017 Olari Koppel osales ECRI võrdõiguslikkuse edendamise asutuste seminaril Strasbourgis.

30.05.–02.06.2017 Indrek-Ivar Määrits osales Euroopa Nõukogu korraldatud konsultatsioonkohtumisel „Draft set of rules for administration detention of migrants and independent observatory of NPMs (NPM Obs)“ Strasbourgis.

06.–08.06.2017 Vladimir Svet osales ettekandega konverentsil „Ensuring the rights of children in alternative care“ Vilniuses.

14.–17.08.2017 Raivo Sults osales väärkohtlemise ennetusasutuste suvekoolis Bristolis.

19.–20.06.2017 Ülle Madise ja Kertti Pilvik osalesid Euroopa ombudsmanide koostöövõrgustiku konverentsil Brüsselis.

21.–23.06.2017 Ülle Madise osales ECRI täiskogu 73. istungil Strasbourgis.

Projektid

2016. aasta sügisel külastasid kontrollkäikude osakonna nõunikud Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi raames Taani ja Rootsi parlamendi ombudsmane, kellega arutasid migratsiooniasutuste järelevalve küsimusi. 

Samamoodi nagu Eesti õiguskantsler täidavad ka Taani ja Rootsi parlamendi ombudsmanid ÜRO piinamisvastase konventsiooni lisaprotokollist tulenevaid väärkohtlemise ennetusasutuse ülesandeid. Nad kontrollivad muu hulgas, kuidas on tagatud inimväärne kohtlemine kinnistes migratsiooniasutustes. 

Õiguskantsleri nõunikud käisid ka Ellebæki migratsioonikeskuses, Sjælsmarki väljasaatmiskeskuses ja Auderødi varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses Taanis ning Märsta kinnipidamiskeskuses, pagulaste majutuskeskuses ja Storboda vanglas Rootsis.