ERJK ja õiguskantsler tahavad pettuste vältimiseks erakonnaseaduse muutmist

ERR, 15. märts 2019

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) leiab, et riigikogu peaks muutma erakonnaseadust, et piirata võimalusi kahtlaste rahastamisskeemide kasutamiseks. Komisjoni ettepanekuid toetab ka õiguskantsler.

Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand rääkis ERR-ile, et kehtiva seaduse järgi ei saa järelevalve midagi teha, kui erakond loob sihtasutuse, mille kaudu koguda raha ja seeläbi varjatud kujul kantida see erakonna kampaaniasse.

"Me ei saa kontrollida, kust raha sihtasutustele laekub. See võib tulla ka välisriikidest, mis kujutaks endast juba julgeolekuohtu. See kõik on seadustamata," rääkis Tarand.

Samuti tuleks ERJK hinnangul üle vaadata erakonnaseaduses kehtestatud sunniraha viivise intressi küsimus. "See, et intressi koguneb üle 300 protsendi aastas, pole õiglase riigi seisukohalt kohane ega mõistlik," lausus Tarand.

ERJK on pöördus ka õiguskantsleri poole erakonnaseaduse muutmise kohta arvamuse saamiseks ning sai sealt toetava vastuse.

Õiguskantsler Ülle Madise teatas vastuskirjas ERJK-le: "Poliitilise korruptsiooni vältimiseks ja ausa demokraatliku konkurentsi tagamiseks on iseäranis
oluline, et erakondade rahastamine oleks läbipaistev ning järgitaks selle tagamiseks ette nähtud reegleid. Rikkumiste korral kohaldatavad meetmed peavad olema niivõrd tõhusad, et erakondadel ei tekiks kiusatust keelatud annetust vastu võtta. Riigikogul on nende kehtestamisel ulatuslik
kaalutlusruum."

Viivise intressi osas leidis õiguskantsler, et see ei ole erakondadele jaoks ülemäära karm. "Esiteks sõltub viivise suurus keelatud annetuse suurusest. Mida suurem on keelatud annetus, seda suurem on ka viivis. Teiseks ei saa viivise tasumise kohustus olla erakonnale ootamatu," märkis õiguskantsler.

Riigieelarvest makstava toetuse vähendamise arvutuskäik ja ulatus on erakonnaseaduses õiguskantsleri arvates sõnastatud aga niivõrd ebaselgelt, et sellele sättele ei leidnud nad ühest tõlgendust.

"Erakondade rahastamist reguleerivatel rangetel reeglitel ei ole mõtet, kui nende reeglite täitmist ei ole võimalik mõistetamatute sätete tõttu tõhusalt tagada või puudub asjakohane sunnimehhanism. Kavatsen erakonnaseaduse probleemide lahendamiseks pöörduda ka riigikogu poole," teatas Ülle Madise.