Eakate heaolu käsitlev konverents

8. oktoobril toimub Tallinnas Vabamus eakate heaolu käsitlev konverents „Väärika vananemise võimalikkusest. Kuhu küll lõpeb rändaja tee? (G. Suits)“.

Konverentsil uuritakse, milliseid eakate hoolduse mudeleid kasutavad teised riigid, kuidas leida tasakaal omastehoolduse, koduteenuste ja hoolekandeasutuses hooldamise vahel ning kuidas rakendada moodsad tehnoloogilised lahendused eakate teenistusse.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul sisaldab väärika vananemise mõiste paljusid asju. “Mõnele tähendab see võimalust käia kõrge eani tööl ja aktiivset suthlemist. Teisele on tähtis majanduslik kindlustunne, kolmandale tervis ja neljanda meelest kindlustab väärika vananemise toimiv hooldekodusüsteem. Kõigi nende tahkudega on õiguskantsler mingil moel pidanud tegelema ja sellele kõigele konverents ka keskendub,” selgitab õiguskantsler. 

Konverentsil tutvustavad oma riigi kogemusi Hollandi De Hogeweyki dementsete inimeste hoolduskeskuse asutaja Eloy van Hal ning Tampere Ülikooli  sotsiaalhoolekandeõiguse abiprofessor Laura Kalliomaa-Puha. Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Olm annab ülevaate hoolduskoormuse jaotusest perekonna, kogukonna ja riigi vahel Eestis ning teistes riikides.

Sotsiaalminister Tanel Kiik arutleb parema sotsiaalhoolekande rahastamise võimaluste üle. Perearst dr Le Vallikivi käsitleb perearstide rolli eakate hoolduses. Endrik Mänd vaatleb arhitekti pilguga eakaid toetava avaliku ja koduse ruumi planeerimise võimalikke lahendusi. Kõneldakse ka tuleviku hooldekodudest.

Konverentsil osalevad valdade ja linnade esindajad, sotsiaaltöötajad, hoolekandeasutuste juhid, riigikogu liikmed, sotsiaalteadlased ja ministeeriumide esindajad.

Konverentsi korraldab Õiguskantsleri Kantselei. Ajakavaga saab tutvuda õiguskantsleri veebilehel. Alates kella 12 on võimalik konverentsi jälgida veebi vahendusel.