Lastekaitsepäeval jagati „Lastega ja lastele“ tunnustusauhindu

Tänasel lastekaitsepäeva pidulikul tähistamisel Vabariigi Presidendi Kantselei roosiaias anti üle „Lastega ja lastele“ auhinnad, tunnustamaks neid, kes on teinud laste ja noorte heaks rohkem, kui neilt oodatakse või nõutakse. Sel aastal esitati žüriile üle 150 auhinnakandidaadi.

„Lapse suur tegu“ auhinna pälvisid kuus last ühendusest RePla: Sascya Assak, Nilgün Bahsi, Kristina Pazekova, Johanna Heinsoo, Getterli Aavik ja Kerttu Filippov. Ühendus RePla on oma südameasjaks võtnud jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise propageerimise. Noored on loonud lastele spetsiaalse mängulise ja interaktiivse programmi taaskasutuse õppimiseks. Programm annab vastused levinumatele küsimustele, tutvustab taaskasutuse võimalusi ja annab ülevaate probleemidest, mida jäätmete sorteerimata jätmine võib põhjustada. Ühendus RePla on seni korraldanud 11 töötuba, millest on osa võtnud ligi 250 last üle Eesti. Tüdrukute hoog ei ole aga raugenud, vastupidi, nad plaanivad oma tegevust veelgi laiendada. Mõistagi teevad nad seda kõike oma põhitöö − õppimise − kõrvalt.

„Muutuste looja“  auhinna ning laste- ja noortežürii tunnustuse pälvis Mari Laas, kes töötab alates 2007. aastast kokana Kohila lasteaias Sipsik. Kolleegide sõnul ei tee Mari lasteaias üksnes süüa, vaid ka suhtleb lastega – ta käib nendega rühmas mängimas ja jälgib nende söömisharjumusi. Köögi uksed on lastele alati avatud, lapsed saavad seal Mari juhendamisel ka ise süüa teha.  Mari juhib ka lasteaia tervisemeeskonda. Tema eestvedamisel toimuvad lasteaias õuepäevad, mil lapsed söövad ja mängivad õues ning  teevad õues isegi lõunauinaku. Mari hoolitseb selle eest, et lapsed piisavalt palju liiguksid ja õues käiksid. Ta on oma järjepideva tööga mõjutanud ka paljusid teisi lasteaedu ja peresid üle Eesti, jagades ideid ja kogemusi, kuidas õpetada lapsi mitmekülgselt toituma ja liikumisest rõõmu tundma.

Elutööpreemia pälvis Aime-Laine Kahk, kes alustas tööd õpetaja ja laste näiteringi juhendajana 1954. aastal Udernas. Ta oli siis kõigest 18-aastane. Õpetajaameti jättis ta 2000. aastal, pärast 46 aastat tööd algklassiõpetajana, kuid teatritegijana tegutseb ta praegugi.  Aime õpilased on tema kohta öelnud: „Aime on Pedagoog suure algustähega, kes märkab, oskab ja tahab noortega tegeleda ning neid ennast avastama panna.“ Õpetajana on Aime mõjutanud mitme põlvkonna maailmapilti, andes noortele peale teatriarmastuse edasi ka kõlbelisi ja esteetilisi tõekspidamisi. Tööst noortega on Aime kirjutanud artikleid, samuti on ta pidanud teatritöö kroonikat. Ta on öelnud Tove Janssoni sõnadega: „Teater on mulle tähtsaim koht maailmas, sest selle kaudu näidatakse rahvale, kuidas elada, kuidas saavutada seda, mille järele nad igatsevad.“

Eripreemia pälvis Jelena Karpova, kes on meditsiiniõde Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuses. Selles käitumisprobleemidega noortele mõeldud koolis on ta töötanud 25 aastat. Jelena on oma töös kohusetundlik – ta kontrollib õpilaste tervist, nõustab õpilasi ja koolitöötajaid ning vajaduse korral annab rohtu ja saadab arsti juurde.  Kasvatustöö kooliõe tööülesannete hulka ei kuulu, kuid tihti on just Jelena see, kes oma soojuse, empaatia ja mõistmisega suudab ka kõige keerulisemates olukordades lastega kontakti luua. Ta mõistab neid keerulise elusaatusega noori ning on oma rõõmsameelsuse ja tasakaalukusega võitnud nende usalduse.

Viiendat korda toimunud tänuüritusel „Lastega ja lastele“  andsid laureaatidele tunnustusauhinnad üle president Kersti Kaljulaid, õiguskantsler Ülle Madise ning sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Tunnustusauhinda „Lastega ja lastele“ annavad välja kaheksa laste heaolu väärtustavat organisatsiooni ja asutust: MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Õiguskantsleri Kantselei ja Vabariigi Presidendi Kantselei.

Lisainfot tunnustusauhinna ja eelmiste auhinnasaajate kohta leiab

aadressilt: http://www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele