KOV volikogu istungid eriolukorras

Õiguskantslerilt on viimastel päevadel palju küsitud, kuidas tohivad ja kuidas saavad kohalikud omavalitsused eriolukorra tingimustes oma tööd korraldada.

Nagu ka kõikjal mujal, tuleb ka kohalikes võimuorganites leida mõistlik kompromiss nii, et tervis oleks kaitstud ja demokraatia alused jääksid paika. Mööndusi tohib teha, aga need ei saa olla piiramatud. Vaidluse korral, nagu ka varem, annab lõpliku vastuse kohus. Õiguskantsleri järelevalve, nagu ka Justiitsministeeriumi haldusjärelevalve ja Riigikontrolli õigused säilivad ka eriolukorras.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus virtuaalset osavõttu volikogu istungist ei reguleeri. Valla- ja linnavolikogudel on seega enesekorraldusõiguse raames õigus kehtestada endale töökorralduslikke reegleid, sealhulgas ajada asju ja korraldada koosolekuid elektrooniliste kanalite vahendusel. Kuigi tavaolukorras olen pidanud näiteks volikogu liikmete füüsilist osalemist volikogu istungil eelkõige demokraatia kvaliteeti silmas pidades vajalikuks, siis eriolukorras tohib ja tulebki leida paindlikke lahendusi.

Rahandusministeeriumi soovitused on tervikuna asjakohased, soovitan neid vajadusel rakendada. Et aga tegelik elu on alati rikkalikum kui ka parim normilooja või soovitaja oskab ette näha, siis on õiguskantsler alati valmis nõu andma ja vajadusel ka sekkuma. Eraldi rõhutan, et iseäranis eriolukorras tuleb järgida kõigi volikogu liikmete õigusi.

Vt ka:

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Skype%E2%80%99i%20teel%20Ruhnu%20Vallavolikogu%20istungil%20osalemine.pdf

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Virtuaalne%20osav%C3%B5tt%20vallavolikogu%20istungist.pdf