Küsitlus: kuidas Eesti lapsed elavad ning mida on vaja laste heaks teha?

Lapsed ja noored saavad sellest teada anda Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile (ÜRO).  

November on lapse õiguste kuu. Kutsume koole ja kõiki lastega tegelevaid asutusi, ühendusi ning lapsevanemaid koos lastega arutlema, kuidas Eesti lapsed elavad ja kas nende õigused on kaitstud.

 

Palume lastel kirjutada sellest, kuidas neil läheb ning mida on vaja laste heaks teha. Oma mõtted tuleks kirja panna veebiküsimustikku. Küsimustele võiks vastata iga laps eraldi, sest igaühe arvamus on oluline! Vastata saab anonüümselt. Ootame vastuseid aasta lõpuni.

 

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud ehk lapsed ise teevad veebiküsimustiku vastuste põhjal kokkuvõtte ja esitavad selle ÜRO Lapse Õiguste Komiteele. Esimest korda on Eesti lastel võimalik saata oma sõnumid ÜRO-le. Neile on selle juures abiks Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna nõunikud ning Lastekaitse Liidu töötajad.

 

VAATA SAADIKUTE VIDEOSÕNUMIT SIIT

 

ÜRO Lapse Õiguste Komitee jälgib, kuidas riigid täidavad lapse õiguste konventsiooni nõudeid, ja annab nõu laste olukorra parandamiseks. 2023. aastal arutab komitee, milline on lapse õiguste olukord Eestis.

 

 

 

Lapse õiguste kohta saab lugeda õiguskantsleri kodulehelt (eesti keeles; vene keeles) või vaadata lapse õiguste vihikust („Lapse õigused“ (HTMLPDF); „Права ребенка“ (HTMLPDF)). Lisainfot ÜRO-le esitatava raporti koostamise kohta leiate õiguskantsleri kodulehelt (eesti keeles; vene keeles) või ajakirjast Märka Last.

 

Oleme tänulikud, kui arutlete lastega lapse õiguste üle ning aitate koguda laste arvamusi.

 

Kogume üheskoos laste mõtted kokku ning muudame seeläbi Eesti laste elu paremaks!

 

Koostöö eest tänades

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud

Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakond

Lastekaitse Liit