Puuetega inimeste nõukoda

Puuetega inimeste nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit puuetega inimeste õiguste edendamise, kaitse ja järelevalve teemal. Nõukoda on moodustatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 33 lõike 3 alusel.

Nõukoja liikmed valib õiguskantsleri moodustatud komisjon avaliku konkursiga. Vajaduse korral võib õiguskantsler kutsuda nõukotta uusi liikmeid. Nõukoja liikme volitus on personaalne. Nõukotta kuulumine ja selle töös osalemine on vabatahtlik. 

Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see käib koos vähemalt kaks korda aastas. Nõukoja töövorm on koosolek. 

  Õiguskantsler võib nõuküsimiseks pöörduda otse nõukoja liikme poole või kutsuda kokku valdkondlikke töörühmi.

  Nõukoja liikmete arvamused ja soovitused ei ole õiguskantslerile siduvad.

   

  Nõukoja liikmed on:

  1. Mare Abner
  2. Tatjana Filippova
  3. Karl Hammerberg
  4. Andres Illak
  5. Jüri Jaanson
  6. Meelis Joost
  7. Katrin Jõgisaar
  8. Teet Kallaste
  9. Heidi Kask
  10. Signe Keerd
  11. Ain Klaassen
  12. Maarja Krais-Leosk
  13. Indrek Linnuste
  14. Kadi Lukanenok
  15. Janek Muru
  16. Valev Mägi
  17. Tiina Möll
  18. Kristi Peegel
  19. Agne Raudmees
  20. Margit Rosental-Tustit
  21. Karl Erik Saks
  22. Teresa Sale
  23. Sülvi Sarapuu
  24. Seidi Soini-Lillipuu
  25. Rasmus Taavet
  26. Ulvi Tammer-Jäätes
  27. Miret Tuur
  28. Külli Urb
  29. Villu Urban
  30. Daisy Utsar
  31. Silvia Viidik