Puuetega inimeste nõukoda

Puuetega inimeste nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit puuetega inimeste õiguste edendamise, kaitse ja järelevalve teemal. Nõukoda on moodustatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 33 lõike 3 alusel.

Nõukoja liikmed valib õiguskantsleri moodustatud komisjon avaliku konkursiga. Vajaduse korral võib õiguskantsler kutsuda nõukotta uusi liikmeid. Nõukoja liikme volitus on personaalne. Nõukotta kuulumine ja selle töös osalemine on vabatahtlik. 

Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see käib koos vähemalt kaks korda aastas. Nõukoja töövorm on koosolek. 

  Õiguskantsler võib nõuküsimiseks pöörduda otse nõukoja liikme poole või kutsuda kokku valdkondlikke töörühmi.

  Nõukoja liikmete arvamused ja soovitused ei ole õiguskantslerile siduvad.

   

  Nõukoja liikmed on:

  1. Agne Raudmees
  2. Aliine Matisen
  3. Andres Illak
  4. Daisy Utsar
  5. Donald Kiidjärv
  6. Elle Heinsalu
  7. Indrek Linnuste
  8. Jakob Rosin
  9. Janno Kell
  10. Jari Pärgma
  11. Jüri Järve
  12. Kaarel Kesamaa
  13. Kaarel Veskis
  14. Kaili Lellep
  15. Kaire Parts
  16. Kaja Schumann
  17. Kristi Peegel
  18. Külli Urb
  19. Lili Tiri
  20. Mare Abner
  21. Margit Rosental-Tustit
  22. Monika Haukanõmm
  23. Rasmus Taavet
  24. Silvia Viidik
  25. Siret Kruk
  26. Sülvi Sarapuu
  27. Tanel Joost
  28. Tanel Paglant
  29. Tauno Rubin
  30. Teet Kallaste
  31. Teresa Sale
  32. Tiia Sihver
  33. Tiina Kangro
  34. Ulvi Tammer-Jäätes
  35. Urmas Orusalu
  36. Valev Mägi
  37. Villu Urban