Puuetega inimeste nõukoda

Puuetega inimeste nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit puuetega inimeste õiguste edendamise, kaitse ja järelevalve teemal. Nõukoda on moodustatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 33 lõike 3 alusel.

Nõukoja liikmed valib õiguskantsleri moodustatud komisjon avaliku konkursiga. Vajaduse korral võib õiguskantsler kutsuda nõukotta uusi liikmeid. Nõukoja liikme volitus on personaalne. Nõukotta kuulumine ja selle töös osalemine on vabatahtlik. 

Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see käib koos vähemalt kaks korda aastas. Nõukoja töövorm on koosolek. 

  Õiguskantsler võib nõuküsimiseks pöörduda otse nõukoja liikme poole või kutsuda kokku valdkondlikke töörühmi.

  Nõukoja liikmete arvamused ja soovitused ei ole õiguskantslerile siduvad.

   

  Nõukoja liikmed on:

  1. Agne Raudmees
  2. Aliine Matisen
  3. Andres Illak
  4. Daisy Utsar
  5. Donald Kiidjärv
  6. Elle Heinsalu
  7. Indrek Linnuste
  8. Jakob Rosin
  9. Janno Kell
  10. Jari Pärgma
  11. Jüri Järve
  12. Kaarel Kesamaa
  13. Kaarel Veskis
  14. Kaili Lellep
  15. Kaire Parts
  16. Kristi Peegel
  17. Külli Urb
  18. Lili Tiri
  19. Mare Abner
  20. Margit Rosental-Tustit
  21. Monika Haukanõmm
  22. Rasmus Taavet
  23. Silvia Viidik
  24. Siret Kruk
  25. Sülvi Sarapuu
  26. Tanel Joost
  27. Tanel Paglant
  28. Tauno Rubin
  29. Teet Kallaste
  30. Teresa Sale
  31. Tiia Sihver
  32. Tiina Kangro
  33. Ulvi Tammer-Jäätes
  34. Urmas Orusalu
  35. Valev Mägi
  36. Villu Urban
  37. Katre Trofimov