Kuidas esitada avaldus?

Õiguskantsleri poole pöördumiseks ei pea olema õigusteadmisi ning pöördumine on tasuta.
 

Avalduse saab esitada:

 
 • Õiguskantsleri veebi kaudu;
 • posti teel Õiguskantsleri Kantselei kontaktandmetel;
 • Õiguskantsleri Kantseleis kohapeal (vt ka vastuvõtu aegu);
 • helistades õiguskantsleri nõunikule telefoninumbril 693 8404;
 • saates heli- või videofaili (formaadis MP3 või MP4) pealkirjaga "Avaldus õiguskantslerile" meiliaadressile [email protected].
 

Avaldus peab sisaldama:

 
 • avaldaja ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime;
 • avaldaja kontaktandmeid;
 • probleemi kirjeldust.
 
Vajadusel aitab avalduse vormistamisel õiguskantsleri nõunik. Pöördumise põhjustest parema selguse saamiseks soovitame võimalusel tulla isikute vastuvõtule.
 

Avalduses õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimiseks:

 
 • nimetage õigustloova akti pealkiri ja säte, mille põhiseadusele ja seadusele vastavuse kontrollimist Te soovite;
 • kirjeldage, kuidas rikub õigustloova akti säte Teie õigusi ning milles seisneb sätte vastuolu põhiseaduse ja seadusega;
 • märkige, kas olete samas küsimuses pöördunud mõne teise ametiasutuse poole ning kui olete, siis milline on olnud tulemus.
 
Õiguskantsleri poole ei ole õige pöörduda palvega kontrollida õigustloovaid akte üldiselt. Ootame avaldusi, kus on ülaltoodud selgituste toel kirjeldatud, mis kohad ei ole Teie meelest põhiseadusega ja seadusega kooskõlas.
 

Avalduses ametiasutuse tegevuse kontrollimiseks:

 
 • selgitage täpselt ning selgelt rikkumise sisu;
 • lisage avaldusele võimalusel teemakohane kirjavahetus vastava asutusega ja muud dokumendid, mis selgitaksid õigusrikkumist.