Aasta ülevaade

Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule oma tegevuse ülevaate.

Aasta tegevuse ülevaade sisaldab:

  • aruannet seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega;
  • aruannet õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel;
  • aruannet õiguskantsleri tegevusest lasteombudsmanina;
  • aruannet õiguskantsleri tegevusest piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ennetamisel.