NHRI

ÜRO Peaassamblee võttis 20. detsembril 1993 resolutsiooniga vastu nn Pariisi printsiibid, mis panevad liikmesriikidele kohustuse luua riiklik inimõiguste asutus.

Õiguskantsler täidab alates 1. jaanuarist 2019 Eesti riikliku inimõiguste kaitse ja edendamise asutuse (National Human Rights Institution – NHRI) ülesandeid, lähtudes resolutsioonis kindlaksmääratud põhimõtetest. 2020. aasta detsembris otsustas ÜRO inimõiguste asutuste akrediteerimise alakomitee anda õiguskantslerile riikliku inimõiguste asutusena kõrgeima staatusega (A) akrediteeringu.