Kristel Lekko

Kristel Lekko pilt

Hariduskäik  
2010-2014 Tallinna Tehnikaülikool, õigusteadus, MA

1993-1997

Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, majandusõigus, rakenduslik kõrgharidus

Teenistuskäik  
Alates 09/2006 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik
01/2006-09/2006 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri asetäitja-nõuniku abi
01/2005-12/2005 Õiguskantsleri Kantselei, üldosakonna sekretär-referent
06/2004-12/2004 Õiguskantsleri Kantselei, III osakonna referent
1996-2004 Justiitsministeerium, avaliku õiguse osakonna sekretär-asjaajaja
1991-1996 Justiitsministeerium, seaduseelnõude osakonna vaneminspektor
Teenistusülesanded
  • kantseleisse pöörduvate isikute kiire ja asjakohane nõustamine
  • kantseleisse saabunud avalduste lahendamine
  • Ametijuhend