Kes on lasteombudsman?

Sõna ombudsman pärineb Skandinaaviast. Ombuds tähendab õiguste kaitsjat ja man inimest, kelle õigusi kaitstakse. Ombudsman on sõltumatu ametimees, kes kaitseb inimeste või inimeste gruppide õigusi suhetes riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja teiste avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Lasteombudsman kaitseb laste õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega.

Norra lõi esimese riigina lasteombudsmani ametikoha 1981. aastal. Tänaseks on lasteombudsmani ametikoht paljudes riikides üle maailma, sealhulgas peaaegu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Eestis loodi lasteombudsman 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri Kantseleis laste ja noorte õiguste osakond, kus töötab 5 inimest.

Loe ka lasteombudsmani tutvustavat voldikut.