Kantselei

Õiguskantsleri Kantselei on õiguskantslerit kui põhiseaduslikku institutsiooni teenindav asutus.

Õiguskantsleri Kantselei korraldab õiguskantslerile põhiseaduse ja seadustega pandud ülesannete täitmist.

Õiguskantsleri Kantselei:

  • nõustab ja abistab õiguskantslerit ametiülesannete täitmisel;
  • korraldab õiguskantsleri asjaajamist, tehnilist teenindamist ja arendustööd;
  • korraldab õiguskantsleri riigisisest ja -välist suhtlemist;
  • täidab teisi õiguskantsleri poolt antud korraldusi.