Inimõiguste nõukoda

Inimõiguste nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit inimõiguste kaitse ja edendamise teemal ning inimõiguste olukorra jälgimisel, sealhulgas:

 • inimõiguste kaitse olukorra väljaselgitamisel;
 • inimõigustega seotud probleemide tõstatamisel ja neile lahenduste leidmisel;
 • inimõigusi käsitlevate uuringute vajaduse väljaselgitamisel ja nende korraldamisel;
 • inimõigustealase hariduse edendamisel;
 • teabevahetuse parandamisel huvigruppide vahel.

 

Nõukoja liikmed valib õiguskantsleri moodustatud komisjon avaliku konkursiga. Komisjon juhindub valiku tegemisel võrdse kohtlemise, mitmekesisuse ja tasakaalustatuse põhimõtetest. Vajaduse korral võib õiguskantsler kutsuda nõukotta uusi liikmeid. Nõukoja liikme volitus on personaalne. Nõukotta kuulumine ja selle töös osalemine on vabatahtlik. 

Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see käib koos vähemalt kaks korda aastas. Nõukoja töövorm on koosolek, mida juhib õiguskantsler. 

  Õiguskantsler võib nõuküsimiseks pöörduda otse nõukoja liikme poole või kutsuda kokku valdkondlikke töörühmi.

  Nõukoja liikmete arvamused ja soovitused ei ole õiguskantslerile siduvad.

   

  Nõukoja liikmed

  Nõukotta valiti avalikul konkursil 50 inimest erinevatelt elualadelt üle Eesti.  Nõukoja liikmete seas on näiteks väljapaistva kogemusega sotsiaalhoolekande, vägivallaennetuse, hariduse ja teaduse, tervishoiu, geenitehnoloogia, meditsiinieetika, arhitektuuri, tööõiguse, isikuandmete kaitse, rahvuse ja keele, usuvabaduse ja keskkonnakaitse tundjad. 

  Inimõiguste nõukoja liikmed on:

  1. Ave Pille
  2. Aili Kala
  3. Andra Siibak
  4. Andres Lehtmets
  5. Anne Raadik
  6. Eero Janson
  7. Eero Merilind
  8. Egert Rünne
  9. Egle Seppo
  10. Eha Reitelman
  11. Erik Salumäe
  12. Hedda Lippus
  13. Helen Orav-Kotta
  14. Ingrid Sindi
  15. Irene Käosaar
  16. Ivan Sergejev
  17. Jelena Pipper
  18. Juta Jalonen
  19. Kai Haldre
  20. Katrin Tsuiman
  21. Kaur Kötsi
  22. Kristjan Kaldur
  23. Käthlin Kaurla-Veski
  24. Lea Ridamäe
  25. Liisa Oviir

  26. Liisa-Ly Pakosta
  27. Lili Milani
  28. Maari Põim
  29. Maarja Punak
  30. Made Laanpere
  31. Marcus Ehasoo
  32. Marie Abel
  33. Merike Värik
  34. Merilin Kiviorg
  35. Merle Vaher
  36. Paloma Krõõt Tupay
  37. Patrick Pihelgas
  38. Pille Tsopp-Pagan
  39. Piret Visnapuu-Bernadt
  40. Priit Kasepalu
  41. Ringo Ringvee
  42. Siim Vahtrus
  43. Tiia Sihver
  44. Tiina Vahtras
  45. Vahur Valvere
  46. Vaike Pähn
  47. Vaike Raudava
  48. Vootele Hansen
  49. Ülle Ernits