Inimõiguste nõukoda

Inimõiguste nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit inimõiguste kaitse ja edendamise teemal ning inimõiguste olukorra jälgimisel, sealhulgas:

 • inimõiguste kaitse olukorra väljaselgitamisel;
 • inimõigustega seotud probleemide tõstatamisel ja neile lahenduste leidmisel;
 • inimõigusi käsitlevate uuringute vajaduse väljaselgitamisel ja nende korraldamisel;
 • inimõigustealase hariduse edendamisel;
 • teabevahetuse parandamisel huvigruppide vahel.

 

Nõukoja liikmed valib õiguskantsleri moodustatud komisjon avaliku konkursiga. Komisjon juhindub valiku tegemisel võrdse kohtlemise, mitmekesisuse ja tasakaalustatuse põhimõtetest. Vajaduse korral võib õiguskantsler kutsuda nõukotta uusi liikmeid. Nõukoja liikme volitus on personaalne. Nõukotta kuulumine ja selle töös osalemine on vabatahtlik. 

Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see käib üldjuhul koos kaks korda aastas. Nõukoja töövorm on koosolek, mida juhib õiguskantsler. 

  Õiguskantsler võib nõuküsimiseks pöörduda otse nõukoja liikme poole või kutsuda kokku valdkondlikke töörühmi.

  Nõukoja liikmete arvamused ja soovitused ei ole õiguskantslerile siduvad.

   

  Nõukoja liikmed

  Nõukotta valiti avalikul konkursil 50 inimest erinevatelt elualadelt üle Eesti. Nõukoja liikmete seas on väljapaistva kogemusega võrdse kohtlemise, puuetega inimeste õiguste, lapse õiguste, vägivallaennetuse, tervishoiu, geenitehnoloogia, meditsiinieetika, arhitektuuri, isikuandmete kaitse, usuvabaduse, keskkonnakaitse jms asjatundjad. 

  Inimõiguste nõukoja liikmed on:

  1. Aet Kukk
  2. Alar Aab
  3. Aleksander Jalasto
  4. Andres Lehtmets
  5. Anne Haller
  6. Anne Raadik
  7. Anneli Soo
  8. Ats Mattias Tamm
  9. Edgar-Arnold Kiur
  10. Eduard Maron
  11. Eha Reitelmann
  12. Elen Kirt
  13. Grete Maria Neppo
  14. Gretel Murd
  15. Hanah Lahe
  16. Heidi Paabort
  17. Helen Orav-Kotta
  18. Helika Saar
  19. Hille Raud
  20. Indrek Kaing
  21. Inge Talts
  22. Ivan Sergejev
  23. Janek Maat
  24. Jelena Pipper
  25. Kadi Viik
   
  26. Kadri Vare
  27. Kai Haldre
  28. Kai Part
  29. Karmen Koppel
  30. Kiira Gornischeff
  31. Kristi Rekand
  32. Liina Kanter
  33. Mart Susi
  34. Mats Volberg
  35. Merike Värik
  36. Meris Velling
  37. Nele Nisu
  38. Pille Kaljurand
  39. Piret Aus
  40. Piret Visnapuu-Bernadt
  41. Priit Kasepalu
  42. Reigo Reppo
  43. Rein Lang
  44. Ringo Ringvee
  45. Roger Tibar
  46. Sven Kõllamets
  47. Tambet Laasik
  48. Toomas Toomsoo
  49. Vaike Pähn
  50. Viivian Jõemets