Inimõiguste nõukoda

Inimõiguste nõukoja eesmärk on nõustada õiguskantslerit inimõiguste kaitse ja edendamise teemal ning inimõiguste olukorra jälgimisel, sealhulgas:

 • inimõiguste kaitse olukorra väljaselgitamisel;
 • inimõigustega seotud probleemide tõstatamisel ja neile lahenduste leidmisel;
 • inimõigusi käsitlevate uuringute vajaduse väljaselgitamisel ja nende korraldamisel;
 • inimõigustealase hariduse edendamisel;
 • teabevahetuse parandamisel huvigruppide vahel.

 

Nõukoja liikmed valib õiguskantsleri moodustatud komisjon avaliku konkursiga. Komisjon juhindub valiku tegemisel võrdse kohtlemise, mitmekesisuse ja tasakaalustatuse põhimõtetest. Vajaduse korral võib õiguskantsler kutsuda nõukotta uusi liikmeid. Nõukoja liikme volitus on personaalne. Nõukotta kuulumine ja selle töös osalemine on vabatahtlik. 

Nõukoda on valitud neljaks aastaks ning see käib koos vähemalt kaks korda aastas. Nõukoja töövorm on koosolek, mida juhib õiguskantsler. 

  Õiguskantsler võib nõuküsimiseks pöörduda otse nõukoja liikme poole või kutsuda kokku valdkondlikke töörühmi.

  Nõukoja liikmete arvamused ja soovitused ei ole õiguskantslerile siduvad.

   

  Nõukoja liikmed

  Nõukotta valiti avalikul konkursil 50 inimest erinevatelt elualadelt üle Eesti.  Nõukoja liikmete seas on näiteks väljapaistva kogemusega sotsiaalhoolekande, vägivallaennetuse, hariduse ja teaduse, tervishoiu, geenitehnoloogia, meditsiinieetika, arhitektuuri, tööõiguse, isikuandmete kaitse, rahvuse ja keele, usuvabaduse ja keskkonnakaitse tundjad. 

  Inimõiguste nõukoja liikmed on:

  1. Aet Kukk
  2. Ave Pille
  3. Aili Kala
  4. Andra Siibak
  5. Andres Lehtmets
  6. Anne Raadik
  7. Eero Janson
  8. Eero Merilind
  9. Egert Rünne
  10. Egle Seppo
  11. Eha Reitelman
  12. Erik Salumäe
  13. Hedda Lippus
  14. Helen Orav-Kotta
  15. Ingrid Sindi
  16. Irene Käosaar
  17. Ivan Sergejev
  18. Jelena Pipper
  19. Juta Jalonen
  20. Kai Haldre
  21. Katrin Tsuiman
  22. Kaur Kötsi
  23. Kristjan Kaldur
  24. Käthlin Kaurla-Veski
  25. Lea Ridamäe
  26. Liisa Oviir

  27. Liisa-Ly Pakosta
  28. Lili Milani
  29. Maari Põim
  30. Maarja Punak
  31. Made Laanpere
  32. Marcus Ehasoo
  33. Marie Abel
  34. Merike Värik 
  35. Merilin Kiviorg
  36. Merle Vaher
  37. Paloma Krõõt Tupay
  38. Patrick Pihelgas
  39. Pille Tsopp-Pagan
  40. Piret Visnapuu-Bernadt
  41. Priit Kasepalu
  42. Ringo Ringvee
  43. Siim Vahtrus
  44. Tiia Sihver
  45. Tiina Vahtras
  46. Vahur Valvere
  47. Vaike Pähn
  48. Vaike Raudava
  49. Ülle Ernits