Ametkond

Ülle Madise

õiguskantsler

info@oiguskantsler.ee

693 8400

Olari Koppel

asetäitja-nõunik, kantselei direktor

olari.koppel@oiguskantsler.ee

693 8400

Janek Luts

kommunikatsioonijuht

janek.luts@oiguskantsler.ee

693 8423

Kertti Pilvik

välissuhete ja arendusjuht

kertti.pilvik@oiguskantsler.ee

693 8434

Liiri Oja

NHRI valdkonna juht

liiri.oja@oiguskantsler.ee  693 8415

Hent Kalmo

nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve ja õigusteooria alal

hent.kalmo@oiguskantsler.ee 

693 8400

 

Õigusteenistus

Õigusteenistus annab vastavalt õiguskantsleri pädevusele õigusalaseid selgitusi ja vastab teabenõuetele, vastutab inimeste vastuvõtu eest, korraldab saabunud kirjade edastamise teistele asutusele, kui vastamine on nende pädevuses ja täidab muid õigusteenistusele antud ülesandeid. Õigusteenistus kontrollib järelevalvealuste asutuste tegevust isikute pöördumiste menetlemisel.

Kristel Lekko

juhataja kristel.lekko@oiguskantsler.ee 693 8443

Aare Reenumägi

vanemnõunik aare.reenumagi@oiguskantsler.ee 693 8404

Evelyn Bach

nooremnõunik evelyn.bach@oiguskantsler.ee 693 8436
Arno Tuisk nooremnõunik arno.tuisk@oiguskantsler.ee 693 8419

 

Ettevõtluskeskkonna osakond

Ettevõtluskeskkonna osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid keskkonna-, põllumajandus-, kalandus- ja jahindus-, planeerimis- ja ehitus-, taristu-, energeetika-, liiklus- ja transpordi-, side-, infotehnoloogia-, tarbijakaitse-, konkurentsi-, majandushaldus-, äri-, võla-, asja-, eelarve-, finants-, maksu- ja riigihankeõigusega seotud küsimusi, samuti Euroopa Liidu õiguse üldküsimusi. 

Evelin Lopman

juhataja

evelin.lopman@oiguskantsler.ee

693 8431

Kristi Lahesoo

vanemnõunik

kristi.lahesoo@oiguskantsler.ee

693 8409

Ago Pelisaar

vanemnõunik

ago.pelisaar@oiguskantsler.ee

693 8407

Rait Sannik

nõunik

rait.sannik@oiguskantsler.ee  

693 8438

Marje Kask

nooremnõunik

marje.kask@oiguskantsler.ee  

693 8427

Sandra Sillaots

nooremnõunik

sandra.sillaots@oiguskantsler.ee  

693 8410

 

Kontrollkäikude osakond

Kontrollkäikude osakond vastutab kõikide osakondade (v. a Õiguskantsleri Kantselei põhimääruses § 12 lg 2 ja § 14 lg 2 nimetatud)   kontrollkäikude metoodika ja kokkuvõtete koostamise eest ning juhib kontrollkäikude korraldamist. Osakond lahendab vangistusõigusega seotud ülesandeid ja vastutab väärkohtlemise ennetustöö eest. 

Indrek-Ivar Määrits

juhataja

indrek-ivar.maarits@oiguskantsler.ee

693 8406

Ksenia Žurakovskaja-Aru

vanemnõunik

ksenia.zurakovskaja-aru@oiguskantsler.ee 

693 8415

Eva Lillemaa

vanemnõunik

eva.lillemaa@oiguskantsler.ee

693 8439

Käti Mägi

nõunik

kati.magi@oiguskantsler.ee

693 8414

Maria Sults

vanemnõunik

maria.sults@oiguskantsler.ee

693 8448

 

Laste ja noorte õiguste osakond

Laste ja noorte õiguste osakond lahendab õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud ülesandeid.

Andres Aru

juhataja

andres.aru@oiguskantsler.ee

693 8433

Kristi Paron

vanemnõunik

kristi.paron@oiguskantsler.ee

693 8411

Margit Sarv

vanemnõunik

margit.sarv@oiguskantsler.ee 

693 8424

Andra Reinomägi

nõunik

andra.reinomagi@oiguskantsler.ee

693 8425

 

Sotsiaalsete õiguste osakond

Sotsiaalsete õiguste osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid hariduse, kultuuri, töö, tervishoiu, sotsiaalkaitse, perekonnaõiguse, pärimise ja intellektuaalomandi kaitsega seotud ülesandeid.

Kärt Muller

juhataja

teenistussuhe peatatud

693 8404

Aigi Kivioja

vanemnõunik, juhataja kt

aigi.kivioja@oiguskantsler.ee

693 8428

Angelika Sarapuu

vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Anneli Kivitoa

nõunik

anneli.kivitoa@oiguskantsler.ee  

693 8417

Kristi Ploom

nõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Atko-Madis Tammar

nõunik 

atko-madis.tammar@oiguskantsler.ee

693 8437

Liisi Uder

nõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Juta Saarevet

puuetega inimeste õiguste valdkonna juht

juta.saarevet@oiguskantsler.ee 

693 8446

Sven Kõllamets

puuetega inimeste õiguste valdkonna nooremnõunik

sven.kollamets@oiguskantsler.ee 693 8405

 

Õiguskorra kaitse osakond

Õiguskorra kaitse osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid karistusõiguse, korrakaitse, välismaalaste õiguse, andmekaitse, kohtumenetluse, täitemenetluse, riigi õigusabi, avaliku teenistuse, riigikaitse, kohaliku omavalitsuse ja usuvabadusega seotud ülesandeid.

Külli Taro

juhataja

kylli.taro@oiguskantsler.ee

693 8441

Marju Agarmaa

vanemnõunik

marju.agarmaa@oiguskantsler.ee

693 8447

Liina Lust-Vedder

vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Vallo Olle

vanemnõunik

vallo.olle@oiguskantsler.ee

693 8445

Kristiina Albi

vanemnõunik

kristiina.albi@oiguskantsler.ee

693 8412

Odyn Vosman

vanemnõunik

odyn.vosman@oiguskantsler.ee

693 8422

Erkki Sven Margna

nooremnõunik, 
andmekaitsespetsialist

erkkisven.margna@oiguskantsler.ee

693 8430

 

Üldosakond

Üldosakond lahendab Õiguskantsleri Kantselei töökorralduse, transpordi, dokumendihalduse, eelarve, personali, taristu ja kinnistu haldamisega seotud küsimusi.

Piret Arukaevu

juhataja

piret.arukaevu@oiguskantsler.ee

693 8400

Eve Marima

finantsnõunik-pearaamatupidaja

eve.marima@oiguskantsler.ee

693 8421

Kadi Kallas

asjaajamise referent

kadi.kallas@oiguskantsler.ee

693 8413

Kristine Kärner

asjaajamise referent

kristine.karner@oiguskantsler.ee

693 8444

Kaidi Kaidme

referent

kaidi.kaidme@oiguskantsler.ee

693 8442

Ivi Vei

vastuvõtu referent

ivi.vei@oiguskantsler.ee

693 8404

Vahur Soikmets

taristuspetsialist

vahur.soikmets@oiguskantsler.ee

693 8440

Ülo Jalakas

transpordi- ja logistikaspetsialist

ylo.jalakas@oiguskantsler.ee

693 8450

Riste Uuesoo

keeletoimetaja

riste.uuesoo@oiguskantsler.ee 693 8408