Ametkond

Ülle Madise

õiguskantsler

[email protected]

693 8400

Olari Koppel

asetäitja-nõunik, kantselei direktor

[email protected]

693 8400

Janar Filippov

kommunikatsioonijuht, andmekaitsespetsialist

[email protected]

693 8423

Kertti Pilvik

välissuhete ja arendusjuht; 

NHRI valdkonna juhi ülesannetes

[email protected]

693 8434

Liiri Oja

NHRI valdkonna juht teenistussuhe peatatud 693 8404

Liisi Uder

puuetega inimeste õiguste valdkonna juht [email protected] 693 8437

Rait Sannik

vanemnõunik [email protected] 693 8438

 

 

 

Õigusteenistus

Õigusteenistus annab vastavalt õiguskantsleri pädevusele õigusalaseid selgitusi ja vastab teabenõuetele, vastutab inimeste vastuvõtu eest, korraldab saabunud kirjade edastamise teistele asutusele, kui vastamine on nende pädevuses ja täidab muid õigusteenistusele antud ülesandeid. Õigusteenistus kontrollib järelevalvealuste asutuste tegevust isikute pöördumiste menetlemisel.

Kristel Lekko

juhataja [email protected] 693 8443

Evelyn Bach

nõunik [email protected] 693 8436
Jaanus Kirikmäe nõunik

[email protected]

6938403

 

Ettevõtluskeskkonna osakond

Ettevõtluskeskkonna osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid keskkonna-, põllumajandus-, kalandus- ja jahindus-, planeerimis- ja ehitus-, taristu-, energeetika-, liiklus- ja transpordi-, side-, infotehnoloogia-, tarbijakaitse-, konkurentsi-, majandushaldus-, äri-, võla-, asja-, eelarve-, finants-, maksu- ja riigihankeõigusega seotud küsimusi, samuti Euroopa Liidu õiguse üldküsimusi. 

Evelin Lopman

juhataja

[email protected]

693 8431

Ago Pelisaar

vanemnõunik

[email protected]

693 8407

Kristi Lahesoo

vanemnõunik

[email protected]

693 8409

Karolin Soo

nõunik

[email protected] 

693 8410

Ivika Nõukas nõunik  [email protected] 693 8419

 

Kontrollkäikude osakond

Kontrollkäikude osakond vastutab kõikide osakondade (v. a Õiguskantsleri Kantselei põhimääruses § 12 lg 2 ja § 14 lg 2 nimetatud)   kontrollkäikude metoodika ja kokkuvõtete koostamise eest ning juhib kontrollkäikude korraldamist. Osakond lahendab vangistusõigusega seotud ülesandeid ja vastutab väärkohtlemise ennetustöö eest. 

Indrek-Ivar Määrits

juhataja

[email protected]

693 8406

Eva Lillemaa

vanemnõunik

teenistussuhe peatatud

693 8404

Ksenia Žurakovskaja-Aru

vanemnõunik

[email protected] 

693 8415

Arno Tuisk nõunik [email protected]

6938414

Hele Eesmaa

nooremnõunik [email protected] 693 8448

Käti Mägi-Tammik

nõunik

[email protected]

693 8435

 

Laste ja noorte õiguste osakond

Laste ja noorte õiguste osakond lahendab õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid laste ja noorte õiguste kaitse ja edendamisega seotud ülesandeid.

Andres Aru

juhataja

[email protected]

693 8433

Kristi Paron

vanemnõunik

[email protected]

693 8404

Margit Sarv

vanemnõunik

[email protected] 

693 8424

Kirke Vaino nooremnõunik [email protected] 693 8325

 

Sotsiaalsete õiguste osakond

Sotsiaalsete õiguste osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid hariduse, kultuuri, töö, tervishoiu, sotsiaalkaitse, perekonnaõiguse, pärimise ja intellektuaalomandi kaitsega seotud ülesandeid.

Kärt Muller

juhataja

[email protected]

693 8418

Aigi Kivioja

vanemnõunik

[email protected]

693 8428

Angelika Sarapuu

vanemnõunik [email protected] 693 8411

Anneli Kivitoa

vanemnõunik

[email protected]  

693 8417

Atko-Madis Tammar

vanemnõunik

[email protected]  

693 8432

Merle Malvet

vanemnõunik

[email protected]

693 8426

Marje Kask nõunik [email protected]   693 8427

 

Õiguskorra kaitse osakond

Õiguskorra kaitse osakond lahendab eelkõige õiguskantsleri pädevusse kuuluvaid karistusõiguse, korrakaitse, välismaalaste õiguse, andmekaitse, kohtumenetluse, täitemenetluse, riigi õigusabi, avaliku teenistuse, riigikaitse, kohaliku omavalitsuse ja usuvabadusega seotud ülesandeid.

Marju Agarmaa

juhataja 

[email protected]

693 8447

Liina Lust-Vedder

vanemnõunik [email protected] 693 8429

Kristiina Albi

vanemnõunik

[email protected]

693 8412

Vallo Olle

vanemnõunik

[email protected]

693 8445

Alar Ambros

nõunik

[email protected]

693 8422

Odyn Vosman

vanemnõunik [email protected] 693 8404

 

Üldosakond

Üldosakond lahendab Õiguskantsleri Kantselei töökorralduse, transpordi, dokumendihalduse, eelarve, personali, taristu ja kinnistu haldamisega seotud küsimusi.

Piret Arukaevu

juhataja, personalijuht

[email protected]

693 8400

Eve Marima

finantsnõunik-pearaamatupidaja

[email protected]

693 8421

Kadi Kallas

teabehalduse spetsialist

[email protected]

693 8413

Kristine Mägi

teabehalduse spetsialist

[email protected]

693 8444

Kaidi Kaidme

projektijuht

teenistussuhe peatatud

693 8442

Ivi Vei

vastuvõtu referent E-N

[email protected]

693 8404

Silvia Truman vastuvõtu referent R

[email protected]

6938404

Vahur Soikmets

taristuspetsialist

[email protected]

693 8440

Ülo Jalakas

transpordi- ja logistikaspetsialist

[email protected]

693 8450

Riste Uuesoo

keeletoimetaja

[email protected] 693 8408