Kes aitab mul
oma õiguste eest seista?

Lapse õigusi kaitsevad esmajärjekorras tema vanemad või seaduslik esindaja. Alati võib laps aga pöörduda ka teiste täiskasvanute poole, kelle amet on lapse õiguste eest seista.

Kui Sa ei ole kindel, kuhu võiksid oma murega pöörduda, siis head nõu saad lasteabi telefonilt. See on ööpäevaringne tasuta telefon, kuhu võib pöörduda ükskõik millise murega. Sind kuulatakse ära ning antakse nõu. Selleks, et nõu ja abi saada, ei pea Sa oma nime ütlema. Lasteabi telefoni spetsialistid aitavad Sul leida õige kontakti. Lasteabisse võid helistada ka siis, kui Sa pole päris kindel, kas Sinu mure on üldse niisugune, millest peaks täiskasvanutele rääkima. Kui Sinu mure on aga selline, mida saab lahendada lastekaitsetöötaja, siis saavad lasteabi telefoni spetsialistid selle mure ise õigele lastekaitsetöötajale edastada.

LASTEABI

INFOTELEFON

116 111

www.lasteabi.ee

Kui Sul on ükskõik
milline küsimus
tervise teemadel

ÜLERIIGILINE

PEREARSTI

INFOTELEFON

1220

RIIKLIK

USALDUSTELEFON

126 eesti keeles

127 vene keeles

Kui vajad kiiresti
psühholoogilist
abi

Põhjalikumat abi psühholoogiliste probleemidega toimetulekuks pakuvad Eesti erinevates piirkondades vaimse tervise keskused

Tallinna

VAIMSE TERVISE KESKUS

627 6640

www.vaimnetervis.ee

Lõuna-Eesti
Laste ja noorte

VAIMSE TERVISE KESKUS

786 8569

www.leh.ee

Pärnumaa
Laste ja noorte

VAIMSE TERVISE KESKUS

5305 5154

www.ph.ee

Ida-Virumaa
Laste ja noorte

VAIMSE TERVISE KESKUS

33 111 33

www.ivkh.ee

Lapsed, kes on kaotanud
mõne lähedase ning
vajavad abi leinaga toimetulekuks

MTÜ LASTE JA NOORTE

Kriisiprogramm

www.lastekriis.ee

TALLINN

658 5087

TARTU

740 3505

OHVRIABI

www.ohvriabi.ee

RAPLA

489 4997

KOHTLA-JÄRVE

337 1177

Kui oled
sattunud
vägivalla või
väärkohtlemise
ohvriks

Üle Eesti on võimalik
head nõu karjääri- ja õppenõustamise kohta
saada Rajaleidja
keskuses

RAJALEIDJA

KESKUSED

www.rajaleidja.ee

ESMANE

ÕIGUSABI

www.juristaitab.ee

Kui vajad nõu, et
saada paremini aru
oma õigustest ja kohustustest, võib
Sulle abiks
olla Juristide Liit

Kui Sinul või Su perel
läheb tarvis
põhjalikumat õigusnõu
või on tarvis mõnd
pereliiget näiteks kohtus
esindada, võib pöörduda
advokatuuri poole

ADVOKATUUR

662 0665

www.advokatuur.ee

Õiguskantsler

lapse õiguste

edendajana

ja kaitsjana

693 8404

Kui tunned, et mõne
riigiasutuse või muu
avalikke ülesandeid täitva
asutuse või inimese tegevus rikub Sinu
õigusi võid pöörduda
õiguskantsleri poole