MIS ON KIUSAMINE?

Kiusamine on see, kui üks inimene paneb teist inimest meelega ja korduvalt end halvasti tundma ning kannatajal on raske end kaitsta. See tähendab, et:

  • haiget tegemine - haiget teha võib mitmel viisil, näiteks füüsiliselt lüües, asju ära võttes või lõhkudes, sõnadega solvates või ähvar­dades, meelega tegevustest välja jättes, ine­tuid kuulujutte ja valesid levitades või muul moel. Haiget võib saada nii keha kui hing. Haiget tegemine võib olla nii teistele nähtav kui ka salakaval ja varjatud.
  • meelega - kaaslane teeb tahtlikult teisele füüsiliselt või hingeliselt haiget, mitte koge­mata. Sõbralik ja mänguline müramine või narritamine ei ole kiusamine.
  • korduvalt - haiget tehakse sama inimese või grupi poolt mitu korda. Kiusamine ei ole juhuslik ühekordne tüli või vaidlus. Kiusamine võib kesta kuid või isegi aastaid.
  • raske end kaitsta - kiusamine on alati eba­võrdne. Ohver võib olla teistest füüsiliselt nõrgem, vaesem või rikkam, vähem sõnaosavam või muus osas teistest erinev, tal võib olla klassis vähe sõpru või ta ei ole nii populaarne. Kiusajal võib olla palju toeta­jaid ja seetõttu võib tema ohvriks sattuda igaüks, kes sellesse toetajate ringi ei kuulu. Tavaliselt valib kiusaja kiusamiseks ohvri nõrga koha, sest nii saab ta olla kindel oma üleolekus. Kiusamiseks ei peeta seda, kui kaks enam-vähem ühe tugevusega õpilast vabatahtlikult vaidlevad või kaklevad.

Kiusamist võib esineda erineval kujul

  • füüsiline kiusamine - kahjustatakse ohvri keha või esemeid, nt löömine, asjade lõhku­mine vms;
  • sõnaline kiusamine - ohvrile põhjustatakse kannatusi sõnadega, nt sõimatakse, mõnita­takse, ähvardatakse vms;
  • varjatud ehk suhetega seotud kiusamine - kahjustatakse ohvri sõprussuhteid ja positsiooni kaaslaste hulgas, nt levitatakse kuulujutte, tõrjutakse seltskonnast välja vms;
  • küberkiusamine - ohvrit pannakse kanna­tama telefoni või interneti vahendusel, saa­detakse ähvardavaid või solvavaid sõnumeid, postitakse veebi õelaid teateid ja pilte vms. Täpsemat infot küberkiusamise kohta leiad Targalt lnternetis veebilehelt.

Tekstide autorid: Triin Kahre, Ly Kasvandik, Jürgen Rakaselg, Kristiina Treial

Õiguskantsleri Kantselei 2017 ©