MIDA TEHA, KUI NÄED KIUSAMIST PEALT

Kui näed kõrvalt kiusamist, siis pea meeles – nii kiusataval kui kiusajal on küllaltki keeruline ise toimuvat lõpetada. Tea, et kiusamine ei ole mingil juhul lubatud, ükskõik, mida kiusaja oma tegevuse õigustamiseks ütleb! Kiusamine saab toimuda ainult siis, kui kõrvaltvaatajad seda heaks kiidavad või teevad näo, et nad ei märka. Kiusamist saab sageli lõpetada vaid ohvri kaitseks välja astudes. Seega, sina saad kiusamist peatada! Kui sa praegu ei sekku, siis järgmine kiusatav võid olla sina ise!

MIDA TEHA?

1. Kui tunned end piisavalt kindlalt, võid minna ise vahele

ning öelda, et see on kiusamine ja see peab kohe lõppema. Selline sekkumine vajab suurt julgust.

2. Kui tunned, et sa ise ei saa kiusajale vastu astuda, räägi kiusamisest mõnele täiskasvanule.

Kiusamisest rääkimine ei ole kaebamine, vaid enda ja teiste õiguste eest seismine! Igaühel on õigus turvatundele ja eneseväärikusele nii koolis kui ka väljaspool kooli. Kõige paremini saavad sind aidata õpetaja, koolipsühholoog või sotsiaalpedagoog. Koolipsühholoogid ja sotsiaalpedagoogid on õppinud kiusamisjuhtumeid lahendama. Kui sa näed kiusamist internetis, võid sellest rääkida veebikonstaablile, kelle ülesanne on aidata lastel ja noortel internetis turvaliselt tegutseda.

3. Võimalusel anna kiusamise ohvrile märku, et sa ei pea tema kiusamist õigeks ja tahad teda aidata.

Ka väike julgustav lause või sõbralik noogutus võib kannatajale väga palju tähendada. Kõige raskem on kiusamise ohvril taluda seda, et kõik näevad, mis toimub, aga keegi ei sekku. See tekitab temas tunde, et keegi ei hooli. Vähim, mida sa teha saad, on anda talle teada, et sina hoolid.

4. Kui sa üksi ei julge sekkuda, vaata, kas saaksid kellegagi koos midagi kiusaja peatamiseks ette võtta.

Kiusaja vajab pealtvaatajaid ja nende heakskiitu. Kui tal ei ole enam publikut, ei ole tal ka põhjust kiusamist jätkata.

KIUSAMINE TEKITAB PINGEID JA HALVENDAB SUHTEID KOGU KLASSIS. KELLEGI KIUSAMINE EI OLE MINGIL JUHUL LUBATUD!

Tekstide autorid: Triin Kahre, Ly Kasvandik, Jürgen Rakaselg, Kristiina Treial

Õiguskantsleri Kantselei 2017 ©