KASULIK KIRJANDUS

ÕPILASELE

 • Elliott, M. Kiusamine. Koolibri, 2003.

ÕPETAJALE

 • Cowley, S. Õpetaja õpiabi. El Paradiso, 2005.
 • Gordon, T. Õpetajate kool. Kuidas tunda end õpetajana paremini. Väike Vanker, 2006.
 • Lister, T. Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia. Atlex, 2012.
 • Kiusamine 1. Paljundatav õppematerjal koolieelikutele ja algklasside õpilastele. Studium, 2007.
 • Kiusamine 2. Paljundatav õppematerjal põhikooli keskastme õpilastele. Studium, 2008.
 • Kiusamine 3. Paljundatav õppematerjal põhikooli vanemate klasside õpilastele. Studium, 2008.
 • Sharp, S., Smith, P. K. Võitlus koolikiusamisega. Juhised turvalise koolikeskkonna loomiseks. El Paradiso, 2004.
 • Sullivan, K., Clearly, M., Sullivan, G. Kiusamine koolis. Mis see on ja kuidas sellega toime tulla. Atlex, 2004.
 • Watson, G. Koolikäitumise käsiraamat. Nõuandeid ja abimaterjale käitumisprobleemidega toimetulemiseks. El Paradiso, 2003.
 • Elliott, M. Kiusamine. Koolibri, 2003.

LAPSEVANEMALE

 • Gordon, T. Tark lapsevanem. Kuidas luua ja säilitada oma lapsega terviklik suhe. Väike Vanker, 2003 ja 2005.
 • Juul, J. Sinu tark laps. Mida peab iga lapsevanem teadma lastekasvatusest ja suhetest lapsega 21. sajandil. Väike Vanker, 2010.
 • Kinnunen, S. Las ma olen laps. Allika, 2010.
 • Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis. Infovoldik lapsevanemale. Õiguskantsleri Kantselei, 2016. – kättesaadav õiguskantsleri kodulehel laste ja noorte õiguste rubriigis infomaterjalide all.
 • Ohutusraamat koolilapse vanematele. Kuma Print, 2013. – Kättesaadav politsei kodulehel.

Tekstide autorid: Triin Kahre, Ly Kasvandik, Jürgen Rakaselg, Kristiina Treial

Õiguskantsleri Kantselei 2017 ©