LAPSESÕBRALIK TERVISHOID

LAPSESÕBRALIK TERVISHOID Infoleht lapsele

SINU TERVIS ON TÄHTIS

Arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele on tähtis Sinu tervis. Sind on lihtsam ravida, kui Sul on haiglas või arsti vastuvõtul hea olla.

SINU KÜSIMUSED ON TERETULNUD

Võid arstidelt alati oma tervise ja ravi kohta küsida ning arstid ja teised tervishoiutöötajad peavad Sulle arusaadaval viisil selgitama, mis Sinuga toimub ja milliseid protseduure Sulle tehakse. Selleks, et teaksid, kes Sulle selgitusi jagab, võid alati küsida Sinuga tegeleva täiskasvanu nime.

SULLE TULEB JAGADA SELGITUSI

Sinu vanemad ning arstid ja teised tervishoiutöötajad peavad Sulle arusaadaval viisil selgitama raviga seonduvat ning Sinu küsimustesse ja hirmudesse tõsiselt suhtuma.

SINU NÕUSOLEK ON VAJALIK

Iga patsiendi ravimiseks on üldjuhul vaja tema nõusolekut. Sinu otsustusõigus sõltub Sinu vanusest ja küpsusest. Kui arst leiab, et Sa ei suuda veel kõiki oma ravi puudutavaid asjaolusid ise kaaluda, on otsustusõigus Sinu vanematel.

JAGA OMA TERVISE KOHTA ÕIGET INFOT

Pead andma arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele teavet oma tervise kohta, et nad saaksid Sind õigesti ravida.

AUSTA HAIGLA KODUKORDA

Haiglas ja teistes tervishoiuasutustes kehtib kodukord, kus on kirjas päevakava, külastusajad ja muu Sulle vajalik info. Selleks et arstid ja teised tervishoiutöötajad saaksid oma tööd hästi teha, on tähtis, et Sa kodukorra reeglitest kinni pead.

SUHTU ARSTIDESSE JA TEISTESSE TERVISHOIUTÖÖTAJATESSE LUGUPIDAVALT

Suhtu arstidesse ja teistesse tervishoiutöötajatesse lugupidavalt ning suhtle nendega viisakalt.

SAAD OLLA HAIGLAS KOOS VANEMAGA

Tavaliselt saad jääda haiglasse koos vanemaga. Lapsevanema haiglas viibimist täpsustab haigla kodukord, küsi selle kohta haigla töötajatelt.

SÕBRAD VÕIVAD SIND HAIGLAS KÜLASTADA

Teavita oma sõpru, millal on lubatud haiglas külalisi vastu võtta, ja hoolitse selle eest, et sõbrad järgiksid Sind külastades haigla kodukorda.

SA VÕID OSALEDA OTSUSTAMISES

Isegi kui otsuseid teevad Sinu vanemad, on Sul õigus osaleda oma tervist ja ravi puudutavate otsuste vastuvõtmisel. Vanemad peavad otsuseid tehes esikohale seadma Sinu parimad huvid. See aga ei tähenda, et otsus peab olema täpselt selline, nagu Sina soovid. Sinu ravimisel peavad vanemad ja arstid Sinu soovide ja vajadustega arvestama nii palju kui võimalik.

VAHEL ON VAJA SIND RAVIDA VASTU SINU TAHTMIST

Teatud tingimustel on võimalik ja vajalik Sind ravida isegi siis, kui Sina ega Su vanemad sellega nõus pole. Näiteks juhul, kui Sul avaldub mõni tervise häire, mille tõttu oled ohtlik endale või teistele, või kui Sul on väga nakkav haigus, mis ravimata jätmisel ohustab teisi inimesi.

SINU TERVISEANDMEID EI TOHI AVALIKUSTADA

Arstid ja teised tervishoiutöötajad peavad Sinu ja Su tervise kohta saadud informatsiooni hoidma saladuses. Kuna vanemad vastutavad koos Sinuga Su heaolu ja tervise eest, peaksid vanematele oma tervisest rääkima.

HAIGLAS ÕPPIMINE

Kui pead haiglas olema pikemalt, saad teatud juhtudel haiglaõpetajatelt abi õppimisel. Küsi selle kohta täpsemalt haigla töötajatelt.

● ● ●

SINU MUREDE LAHENDAMINE

Haiglas ja teistes tervishoiuasutustes tuleb sageli ette pingelisi olukordi – kellelegi ei meeldi haiglas olla ja raviprotseduurid võivad olla valulised. Kui Sul on mure, räägi sellest usaldusväärsele täiskasvanule.

Nõu saab küsida ka näiteks lasteabitelefonil 116 111 helistades (vaata ka www.lasteabi.ee), seejuures ei pea Sa ütlema oma nime. Kui leiad, et Sind on haig- las koheldud halvasti või ebaõiglaselt, võid esitada selle kohta kaebuse. Tavaliselt on igas haiglas keh- testatud kaebuste esitamise kord, küsi selle kohta haigla töötajatelt.

 

Samuti võid pöörduda murede või küsimustega õiguskantsleri poole (www.oiguskantsler.ee), kes kaitseb laste õigusi.

Õiguskantsler
Lasteombudsman