Igal lapsel on õigus vägivallavabale lapsepõlvele!

Hea lugeja! Oled lasteombudsmani veebilehel „Kool kiusamisest vabaks“, mis on mõeldud õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele, lapsevanematele ja kõigile teistele, kes soovivad leida infot ja abi seoses koolis toimuva kiusamisega.

Kiusatava õiguste eest seismisel ja kiusamise vähendamisel on palju kaugeleulatuvam mõju kui konkreetse lapse kaitsmine või koolis sõbraliku õhkkonna loomine. Seistes kiusatavate eest ja aidates kiusajatel kiusamist lõpetada, kaitseme vägivallavaba, sallivusel ja üksteise austamisel põhinevat ühiskonda.