Veebiküsitlus noortele, kelle lähedane on või on olnud vanglas

Üleeuroopaline võrgustik Children of Prisoners Europe (COPE) viib läbi veebiküsitlust laste ja noorte seas, kelle vanem või lähedane on või on olnud vanglas.

 

Selles uuringus küsitakse Euroopas elavatelt lastelt ja noortelt, kuidas nende arvates võiks muuta vangla ruumid lapsesõbralikumaks ja külalislahkemaks.

Küsitluses saavad osaleda lapsed ja noored, kes on kuni 18-aastased (k.a 18-aastased).

Laps ja noor saab küsimustele vastata ise või paluda mõnel usaldusväärsel täiskasvanul teda küsimuste vastamisel aidata.

COPE analüüsib kõiki vastuseid ja teeb nende põhjal otsustajatele ettepanekuid, kuidas saaks vanglaid muuta vanemaid või lähedasi külastama tulnud lastele ja noortele meeldivamaks kohaks.

 

Küsimustikule oodatakse vastuseid 17.maini:

Eesti keeles

Inglise keeles (English)

Vene keeles (Hа русском)

Soome keeles (Suomi)

 

Uuringuga seotud lisainfo: [email protected] ja [email protected]