Valmis lapspatsiendi kaalutlusvõime hindamise juhend

Õiguskantsleri Kantselei on koostöös tervishoiutöötajatega koostanud juhendmaterjali „Lapspatsiendi kaalutlusvõime hindamine tervishoiuteenuse osutamisel“. Juhendis selgitatakse, millistel juhtudel on tervishoiutöötajal vaja alla 18-aastase patsiendi kaalutlusvõimet hinnata ning kuidas seda teha tuleks.

„Tervishoiuteenuste osutamisel kehtib reegel, et patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Võlaõigusseadus annab erijuhise selleks puhuks, kui patsiendiks on laps. Lapse võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema enda nõusolekul, kui ta on võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma“, selgitas õiguskantsleri vanemnõunik Kristi Paron. „Tavaliselt teevad laps ja vanem üksmeelselt lapse tervist puudutavaid otsuseid ning arutavad need omavahel läbi. Sellistel juhtudel puudub tervishoiutöötajal vajadus lapse kaalutlusvõimet hinnata. Lapse kaalutlusvõime hindamise vajadus tekib eelkõige siis, kui laps ei soovi mingil põhjusel oma vanemaid asjasse pühendada või ei ole võimalik vanematega ühendust saada“, lisas nõunik.

Kuna sellised juhtumid on erandlikud, pole tervishoiutöötajatel selgust, kuidas neid olukordi lahendada. „Lapspatsiendi kaalutlusvõime hindamise juhendit ongi vaja selleks, et tervishoiutöötajatel oleks võimalikult üheselt selge, millal on tarvis lapspatsiendi kaalutlusvõimet hinnata, kuidas hindamine toimub ning kuidas see dokumenteerida tuleb“, selgitas juhendi koostamises osalenud perearst ja peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.

Õiguskantsleri Kantselei tänab kõiki tervishoiutöötajaid, kes panustasid juhendi valmimisse.