Valminud on lapsesõbraliku menetluse videoloeng

Justiitsministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja lastemaja koostöös on valminud lapsesõbraliku menetluse õppevideo, et tähtsustada spetsialisti rolli lastega seotud menetlustes. Õppevideo eesmärk on tutvustada lastega politseis, prokuratuuris, kohtutes ja mujal töötavatele spetsialistidele olulisemaid põhimõtteid, kuidas last menetluses kohelda ja toetada. Andres Aru Õiguskantsleri Kantseleist viitab oma loengus ühe kohtuniku sõnadele: „Iga last tuleks menetluses kohelda nii, nagu sa tahad, et koheldaks sinu last. Või nii, nagu tahad, et koheldaks sind ennast, sest lastel on paljuski needsamad õigused ja vajadused, mis on täiskasvanulgi.“ Käimaoleva laste õiguste kuu raames on hea seda lihtsat soovitust meeles pidada. Olgem siis kohal ja varuge aega, et laps tunneks, et tema juhtum läheb korda.  

Videoloeng on osa lapsesõbraliku menetluse arendamise tegevuste sarjast, mida viiakse ellu projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ raames ja rahastatakse Norra Finantsmehhanismidest 2014-2021.

Menetlus on lapsesõbralik, kui täiskasvanud kohtlevad last menetluse ajal hästi, olenemata sellest, mis rollis on laps menetluses. Täiskasvanute kohustus on luua keskkond, kus laps end turvaliselt tunneb ja tajub, et teda väärtustatakse. Vaata ka äsjavalminud lapsesõbraliku menetluse veebilehte.