Vallo Olle ja Liina Lust-Vedder: Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatiste kaitse haldusterritoriaalses reformis