"Vaja oleks selgel õiguslikul alusel põhiseaduspäraselt panna nakkuse levikule piir"