Uus õiguskantsler Ülle Madise andis ametivande

Täna andis Riigikogu uue koosseisu ees õiguskantsleri ametivande Ülle Madise.

Riigikogu eelmine koosseis nimetas 20. jaanuaril presidendi ettepanekul järgmiseks seitsmeks aastaks õiguskantslerina ametisse Tartu Ülikooli riigiõiguse professori Ülle Madise. Tema kandidatuuri toetas salajasel hääletusel 72 saadikut, vastu oli üheksa ning erapooletuks jäi kaks riigikogu liiget.

Ülle Madise on juhtinud Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonda ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni sekretariaati, töötanud peakontrolörina Riigikontrollis ning nõustanud õigusalaselt presidenti. Ta on osalenud kõikide Eesti põhiseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel ning on 2012. aasta väljaande peatoimetaja.

*Fotol õiguskantsler Ülle Madise ja Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe (foto autor Erik Peinar).