Uudised

20.10.2016 Õiguskantsler Ülle Madise: Dementse hooldamiseks tuleb luua eritingimused
13.10.2016 Õiguskantsleri nõunik Evelin Lopman: Kuidas kaitsta loodust ja maaomanike õigusi?
23.09.2016 Õiguskantsler Ülle Madise: Valimiskogu liige peab saama hääletada oma südametunnistuse järgi
22.09.2016 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogule õiguskantsleri tegevusest perioodil 1. september 2015 kuni 31. august 2016
20.09.2016 Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega
12.09.2016 Õiguskantsler Ülle Madise andis täna Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle õiguskantsleri 2015-2016 a tegevuse kokkuvõtte
07.09.2016 Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku looduskaitseseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks
30.08.2016 Haldusreformi seadus on põhiosas põhiseaduspärane
27.07.2016 Nutiseadmete kasutamine lastelaagris
29.06.2016 Ülle Madise: põhiseaduse sihik püsib kindlalt paigas
16.06.2016 Tallinnas kohtuvad Eesti, Läti, Leedu ja Poola lasteombudsmanid
15.06.2016 Palvadre stipendiumi saab Toomas Anepaio
03.06.2016 Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel nimetati Vabariigi Valmiskomisjoni liikmeks
02.06.2016 Ülle Madise: vähem norme, rohkem tervet mõistust
01.06.2016 Lastekaitsepäeval jagati „Lastega ja lastele“ tunnustusauhindasid
31.05.2016 Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekuid vanemahüvitise seaduse ning elukutse valikule kehtestatud eluaegsete piirangute viimist kooskõlla põhiseadusega
20.05.2016 Eraparklal on õigus saada parkimisvõlglase kontaktandmed
05.05.2016 Vajadusel on koolil õigus võtta õpilase nutiseade hoiule
05.05.2016 Elektroonilise side seadus vajab täiendamist
03.05.2016 PSÜHHOLOOGILISE JA PSÜHHIAATRILISE ABI SAAMISE VÕIMALUSED EESTIS