Uudised

30.08.2016 Haldusreformi seadus on põhiosas põhiseaduspärane
27.07.2016 Nutiseadmete kasutamine lastelaagris
29.06.2016 Ülle Madise: põhiseaduse sihik püsib kindlalt paigas
16.06.2016 Tallinnas kohtuvad Eesti, Läti, Leedu ja Poola lasteombudsmanid
15.06.2016 Palvadre stipendiumi saab Toomas Anepaio
03.06.2016 Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel nimetati Vabariigi Valmiskomisjoni liikmeks
02.06.2016 Ülle Madise: vähem norme, rohkem tervet mõistust
01.06.2016 Lastekaitsepäeval jagati „Lastega ja lastele“ tunnustusauhindasid
31.05.2016 Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekuid vanemahüvitise seaduse ning elukutse valikule kehtestatud eluaegsete piirangute viimist kooskõlla põhiseadusega
20.05.2016 Eraparklal on õigus saada parkimisvõlglase kontaktandmed
05.05.2016 Vajadusel on koolil õigus võtta õpilase nutiseade hoiule
05.05.2016 Elektroonilise side seadus vajab täiendamist
03.05.2016 PSÜHHOLOOGILISE JA PSÜHHIAATRILISE ABI SAAMISE VÕIMALUSED EESTIS
02.05.2016 Õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks
29.04.2016 Lahus elavad vanemad peavad omavahel last puudutavat infot jagama
24.04.2016 Kas lastekaitsetöötaja peab kaasama politsei laste heaolu kontrollimiseks?
24.03.2016 Stipendiumikonkurss õiguskantsler Anton Palvadre elulooraamatu koostajale
14.03.2016 Õiguskantsler ja Eesti Euroopa Õigustudengite Organisatsioon sõlmisid koostöölepingu
08.03.2016 Õiguskantsler Ülle Madise: Eestis on trend vabaduste piiramise suunas
08.03.2016 Selgituseks, kuidas lahendada korrarikkumisi koolis