Uudised

08.12.2017 Õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom: pereliikmed ei pea tingimata oma töökohta jätma ning eakat ema hooldama hakkama
28.11.2017 Õiguskantsleri hinnangul peaks saama mahajäetud kortereid lihtsamini sundvõõrandada
17.11.2017 Õiguskantsler: Tallinn peab viima oma jäätmehoolduseeskirja kooskõlla seadustega ja lõpetama elanikelt ebaseadusliku lisatasu võtmise
16.11.2017 Õiguskantsler edastas Riigikogule kirjaliku ettekande valimiskampaaniate rahastamise ning reklaami regulatsiooni ajakohasus ja põhiseaduspärasuse kohta
14.11.2017 78 Riigikogu liiget toetas õiguskantsleri ettepanekut sotsiaalhoolekande seaduse muutmiseks
01.11.2017 Õiguskantsler: miks kohtleb uus tulumaksuseadus töövõimetuspensionäre ja töövõimetoetuse saajaid erinevalt?
27.10.2017 Juhatuse liikmele antakse võimalus end töötuna arvele võtta
23.10.2017 Põhiseaduskomisjon: hoolekandeasutuste elanikke tuleb kohelda kodus elavate eakatega võrdselt
18.10.2017 Õiguskantsler Ülle Madise: hoolekandeasutuste elanike halvem kohtlemine on põhiseadusega vastuolus
25.09.2017 Õiguskantsler taunis Narvas sotsiaalteenuseid piiravaid õigusakte
20.09.2017 "Otse uudistemajast": Ülle Madise ootab välireklaami keelu arutamist riigikogus
19.09.2017 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogule õiguskantsleri tegevusest perioodil 1. september 2016 kuni 31. august 2017
14.09.2017 Õiguskantsler: seadused ei võimalda ohjeldada korruptsiooni omavalitsustes
11.09.2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirja Juridica erinumbris arutletakse elulõpu korralduse teema üle
08.09.2017 Õiguskantsler Ülle Madise tervituskõne selge sõnumi konverentsil
07.09.2017 Lapsevanema õigus otsustada lapse teenitud raha kasutamise üle
28.07.2017 Õiguskantsleri nõunik Vladimir Svet: vaja ei ole vastupropagandisti, vaid suuremat usaldust lastekaitse vastu
20.07.2017 Õiguskantsleri nõunik Eva Lillemaa: ressursi nappusega ei saa õigustada inimväärikust alandavat kohtlemist hooldekodudes
11.07.2017 Õiguskantsler: paljudes Eesti hooldekodudes pole tagatud inimväärsed elutingimused
27.06.2017 Rahvahääletuse 25 aastapäeval ilmuvad Põhiseaduse uuendatud kommentaarid