Uudised

20.02.2018 Ülle Madise: Eesti mõte on olla Eesti
31.01.2018 Õiguskantsler: perekonnaseadus lubab lapsendamist avalikult tunnistada
29.01.2018 Üksi elava pensionäri toetust ei tohi arvestada tema sissetulekute hulka
23.01.2018 Rahvusvaheline seminar: kas suudame digiajastul inimese põhiõigusi kaitsta?
10.01.2018 Õiguskantsleri laual kuhjuvad rahva kaebused maksutõusude kohta
21.12.2017 Õiguskantsleri nõunikud Eva Lillemaa ja Maria Sults: Vabatahtlikkuse põhimõte üldhooldusteenuse osutamisel
18.12.2017 Õiguskantsler Ülle Madise: volikogud rikuvad seadust
08.12.2017 Õiguskantsleri nõunik Kristi Ploom: pereliikmed ei pea tingimata oma töökohta jätma ning eakat ema hooldama hakkama
28.11.2017 Õiguskantsleri hinnangul peaks saama mahajäetud kortereid lihtsamini sundvõõrandada
17.11.2017 Õiguskantsler: Tallinn peab viima oma jäätmehoolduseeskirja kooskõlla seadustega ja lõpetama elanikelt ebaseadusliku lisatasu võtmise
16.11.2017 Õiguskantsler edastas Riigikogule kirjaliku ettekande valimiskampaaniate rahastamise ning reklaami regulatsiooni ajakohasus ja põhiseaduspärasuse kohta
14.11.2017 78 Riigikogu liiget toetas õiguskantsleri ettepanekut sotsiaalhoolekande seaduse muutmiseks
01.11.2017 Õiguskantsler: miks kohtleb uus tulumaksuseadus töövõimetuspensionäre ja töövõimetoetuse saajaid erinevalt?
27.10.2017 Juhatuse liikmele antakse võimalus end töötuna arvele võtta
23.10.2017 Põhiseaduskomisjon: hoolekandeasutuste elanikke tuleb kohelda kodus elavate eakatega võrdselt
18.10.2017 Õiguskantsler Ülle Madise: hoolekandeasutuste elanike halvem kohtlemine on põhiseadusega vastuolus
25.09.2017 Õiguskantsler taunis Narvas sotsiaalteenuseid piiravaid õigusakte
20.09.2017 "Otse uudistemajast": Ülle Madise ootab välireklaami keelu arutamist riigikogus
19.09.2017 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogule õiguskantsleri tegevusest perioodil 1. september 2016 kuni 31. august 2017
14.09.2017 Õiguskantsler: seadused ei võimalda ohjeldada korruptsiooni omavalitsustes