Uudised

30.01.2019 Õiguskantsler Ülle Madise: Põhiseaduse areng ajaloolises ja võrdlevas vaates
18.12.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: ligimese märkamise vajalik kunst
14.12.2018 Riigikogu toetas toetuste tagastamisel viivise asendamist intressiga
13.12.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: paljudes riikides on alahinnatud inimeste hirmu massilise rände ees
12.12.2018 Õiguskantsler: tagasi lükatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu võis olla vastuolus põhiseadusega
21.11.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: juristokraatia ja põhiseadus
19.11.2018 Lapse õiguste filmiprogramm tuleb taas!
16.11.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: ÜRO raamistik pole õiguslikult siduv ega ülimuslik Eesti seaduste suhtes
14.11.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: Avalik huvi, avalik lubadus ja sõnamurdlikkus
10.11.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: vimm ja vabadus
18.10.2018 Õiguskantsler taotleb Riigikohtult Narva 11 määruse kehtetuks tunnistamist
15.10.2018 Õiguskantsler: riigieelarve seaduse eelnõu ei võimalda kulude üle otsustada
10.10.2018 Üksi elava pensionäri toetus peab jääma pensionäri kasutusse
04.10.2018 Õiguskantsleri nõunik Külli Taro: Jälitamisest ja jälgimisest
25.09.2018 Õiguskantsleri nõunik Kristi Paron: Kas investeerida pargi ilulihvi või pargis hängivatesse noortesse?
21.09.2018 Õiguskantsleri nõunik Külli Taro: Eesti riigi õigus ehk 300 000 eurot aastas veel ühele kehandile
19.09.2018 Ülle Madise: riigipalgaliste arvu kärpimisel ei ole seni olnud soovitud mõju
18.09.2018 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogule õiguskantsleri tegevusest perioodil 1. september 2017 kuni 31. august 2018
10.09.2018 Õiguskantsler Ülle Madise edastas Riigikogule ülevaate oma tegevusest
28.08.2018 Õiguskantsler kirjas ministritele: uuest seadusest hoolimata jäävad sotsiaalabi vajajad sageli teenustest ilma