Uudised

20.02.2019 Õiguskantsler kutsub kokku inimõiguste kaitse nõukoja
15.02.2019 Õiguskantsler Ülle Madise: Eesti keel pole pelk tarbeese
30.01.2019 Õiguskantsler Ülle Madise: Põhiseaduse areng ajaloolises ja võrdlevas vaates
18.12.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: ligimese märkamise vajalik kunst
14.12.2018 Riigikogu toetas toetuste tagastamisel viivise asendamist intressiga
13.12.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: paljudes riikides on alahinnatud inimeste hirmu massilise rände ees
12.12.2018 Õiguskantsler: tagasi lükatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu võis olla vastuolus põhiseadusega
21.11.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: juristokraatia ja põhiseadus
19.11.2018 Lapse õiguste filmiprogramm tuleb taas!
16.11.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: ÜRO raamistik pole õiguslikult siduv ega ülimuslik Eesti seaduste suhtes
14.11.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: Avalik huvi, avalik lubadus ja sõnamurdlikkus
10.11.2018 Õiguskantsler Ülle Madise: vimm ja vabadus
18.10.2018 Õiguskantsler taotleb Riigikohtult Narva 11 määruse kehtetuks tunnistamist
15.10.2018 Õiguskantsler: riigieelarve seaduse eelnõu ei võimalda kulude üle otsustada
10.10.2018 Üksi elava pensionäri toetus peab jääma pensionäri kasutusse
04.10.2018 Õiguskantsleri nõunik Külli Taro: Jälitamisest ja jälgimisest
25.09.2018 Õiguskantsleri nõunik Kristi Paron: Kas investeerida pargi ilulihvi või pargis hängivatesse noortesse?
21.09.2018 Õiguskantsleri nõunik Külli Taro: Eesti riigi õigus ehk 300 000 eurot aastas veel ühele kehandile
19.09.2018 Ülle Madise: riigipalgaliste arvu kärpimisel ei ole seni olnud soovitud mõju
18.09.2018 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogule õiguskantsleri tegevusest perioodil 1. september 2017 kuni 31. august 2018