Uudised

03.03.2006 Õiguskantsler tuvastas õpilase põhiõiguste lubamatu rikkumise Lümanda Põhikoolis
27.02.2006 Õiguskantsleri ettepanekul taastatakse kaitseväelaste seadusjärgsed õigused staa¾i arvestamisel.
15.02.2006 Õiguskantsler: inimeste liikumise jälgimiseks peab olema seaduslik alus
30.01.2006 Õiguskantsler: avalike teenistujate absoluutne streigikeeld on vastuolus põhiseadusega.
18.01.2006 Õiguskantsler: kohalik omavalitsus ei tohi kehtestada seadusevastaseid maksusoodustusi
09.01.2006 Õiguskantsler korraldas õigusabi probleemide arutelu
29.12.2005 „Ka sel aastal on õiguskorras toimunud olulised muudatused paremuse suunas, kinnitab õiguskantsler Allar Jõks.
19.12.2005 Riigikogu nõustub õiguskantsleriga: üle 65-aastaste töötajate diskrimineerimine vanuse tõttu tuleb lõpetada.
09.12.2005 Õiguskantsler kutsub inimõiguste päeva puhul üles paremini teadma oma põhiõigusi
07.12.2005 Taani Parlamendi ombudsman ja Eesti õiguskantsler arutavad tervishoiu ja sotsiaalhoolekande probleeme
01.12.2005 Allar Jõks: Eestis peab lõppema ebainimlik ja alandav kohtlemine
17.11.2005 Ebainimlik ja alandav kohtlemine arestimajades on vastuolus põhiseaduse ja Euroopa nõuetega
14.11.2005 Rootsi ombudsmanid ja Eesti õiguskantsler arutavad ühisseminaril keskkonnaõiguse ja sotsiaalhoolekande probleeme
04.11.2005 Eesti õiguskantsler ja Leedu ombudsman kontrollisid kinnipeetavate õiguste järgimist vanglates.
02.11.2005 Leedu ombudsman tutvub Eesti õiguskantsleri järelevalvega vanglate üle
25.10.2005 Õiguskantsler: Riigikogu peab viima põhiseadusega kooskõlla ravikindlustusseaduse sätted, mis piiravad nii töötaja kui ka tööandja õigusi.
19.10.2005 Õiguskantsler: riik peab vajadusel toetama lapsevanemaid õppevahendite muretsemisel
12.10.2005 Õiguskantsler: Riigikogu peab viivitamatult arutama üle 65-aastaste töölt vabastamise põhjendatust
04.10.2005 Tallinn ja Maardu lõpetavad õiguskantsleri soovitusel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitujate õiguste piiramise
28.09.2005 Õiguskantsler esineb 29. septembril ettekandega Riigikogu ees