Uudised

18.01.2006 Õiguskantsler: kohalik omavalitsus ei tohi kehtestada seadusevastaseid maksusoodustusi
09.01.2006 Õiguskantsler korraldas õigusabi probleemide arutelu
29.12.2005 „Ka sel aastal on õiguskorras toimunud olulised muudatused paremuse suunas, kinnitab õiguskantsler Allar Jõks.
19.12.2005 Riigikogu nõustub õiguskantsleriga: üle 65-aastaste töötajate diskrimineerimine vanuse tõttu tuleb lõpetada.
09.12.2005 Õiguskantsler kutsub inimõiguste päeva puhul üles paremini teadma oma põhiõigusi
07.12.2005 Taani Parlamendi ombudsman ja Eesti õiguskantsler arutavad tervishoiu ja sotsiaalhoolekande probleeme
01.12.2005 Allar Jõks: Eestis peab lõppema ebainimlik ja alandav kohtlemine
17.11.2005 Ebainimlik ja alandav kohtlemine arestimajades on vastuolus põhiseaduse ja Euroopa nõuetega
14.11.2005 Rootsi ombudsmanid ja Eesti õiguskantsler arutavad ühisseminaril keskkonnaõiguse ja sotsiaalhoolekande probleeme
04.11.2005 Eesti õiguskantsler ja Leedu ombudsman kontrollisid kinnipeetavate õiguste järgimist vanglates.
02.11.2005 Leedu ombudsman tutvub Eesti õiguskantsleri järelevalvega vanglate üle
25.10.2005 Õiguskantsler: Riigikogu peab viima põhiseadusega kooskõlla ravikindlustusseaduse sätted, mis piiravad nii töötaja kui ka tööandja õigusi.
19.10.2005 Õiguskantsler: riik peab vajadusel toetama lapsevanemaid õppevahendite muretsemisel
12.10.2005 Õiguskantsler: Riigikogu peab viivitamatult arutama üle 65-aastaste töölt vabastamise põhjendatust
04.10.2005 Tallinn ja Maardu lõpetavad õiguskantsleri soovitusel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitujate õiguste piiramise
28.09.2005 Õiguskantsler esineb 29. septembril ettekandega Riigikogu ees
23.09.2005 Õiguskantsler: avalike vabaõhuürituste müratase ei tohi rikkuda ümbruskonna elanike õigusi
15.09.2005 Allar Jõks: Eestis on õigusteadlikus tõusnud, kuid inimestel on veel vähe võimalusi oma õiguste eest seismiseks
06.09.2005 Õiguskantsler: poliitilise välireklaami piirangud tuleb Riigikogul ümber otsustada.
30.08.2005 Õiguskantsler: Tallinna ja Maardu seadusvastaste määrustega piiratakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitujate õigusi