Uudised

15.08.2005 Erivajadustega õpilastel peavad põhihariduse saamiseks olema teistega võrdsed võimalused
03.08.2005 Õiguskantsler: Haridus- ja Teadusministeerium peab kontrollima, et noortelaagrites ei rikutaks laste õigusi
15.06.2005 Õiguskantsler: ka üle 65-aastane isik peab saama juhiloa kehtivusega 10 aastat
07.06.2005 Sotsiaalminister nõustus õiguskantsleriga: ravikindlustamata isikutele tuleb tagada üldarstiabi
25.05.2005 Õiguskantsler: väljaspool põhiseaduse piire tegutsedes puudub riigivõimul rahva mandaat. Siin peavad sekkuma õiguskantsler ja vajadusel Riigikohus
17.05.2005 Õiguskantsler: seadusandja peab tagama isikuandmete kaitse igas andmetöötluse etapis.
09.05.2005 Õiguskantsleri andmekaitsealane teaduskonverents „Infonälg vs. privaatsusjanu“
04.05.2005 Õiguskantsler nõustab Aserbaid¾aani ombudsmani vähekindlustatud isikute õigusabi korraldamisel.
27.04.2005 Õiguskantsleri kontrollkäik Ida-Virumaa hoolde- ja lasteasutustesse
20.04.2005 Õiguskantsler: Eesti vajab selget regulatsiooni, kuidas teostada järelevalvet õigustloovate aktide Euroopa Liidu õigusele vastavuse üle.
14.04.2005 Vabariigi President ja õiguskantsler arutasid ühisosa Eesti probleemide lahendamisel.
01.04.2005 Õiguskantsler: majandusraskustes õpilastele ei ole õigus haridusele piisavalt tagatud.
29.03.2005 Õiguskantsler osaleb Euroopa ombudsmanide ümarlaual Kopenhaagenis
22.03.2005 Riigikogu liige ei tohi kuuluda samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikokku
21.03.2005 Eesmärkide seadmine kuritegevuse vähendamiseks on seaduslik, kuid arvnäitajate kehtestamine võib viia põhiõiguste rikkumiseni.
10.03.2005 Oma õiguste kaitseks täitemenetluses peab isik teadma, milliseid summasid temalt sisse nõutakse
08.03.2005 Arstiabi kättesaadavus on prioriteet õiguskantsleri 2005. aasta tegevuses.
02.03.2005 Õiguskantsler: Eesti on teelahkmel, millise demokraatia mudeli me valime.
18.02.2005 Venekeelne esinemine Tallinna Linnavolikogus on seadusevastane.
15.02.2005 Maksumaksja raha kasutamine kohalikes omavalitsustes peab olema sõltumatu ja kompetentse kontrolli all.