Uudised

17.04.2006 Rootsi, Soome ja Eesti õiguskantslerite koostööseminar
11.04.2006 Õiguskantsler kontrollib sotsiaaltoetuste maksmise põhiseaduspärasust Kohtla-Järvel
23.03.2006 Eesti esimese õiguskantsleri 120. sünniaastapäev
15.03.2006 Õiguskantsleri Kantselei hindab kõrgelt president Lennart Meri panust Eesti riikluse ja demokraatia arengusse
14.03.2006 Raieloa väljaandmise eest tasu võtmine kohaliku omavalitsuse poolt on põhiseadusvastane
09.03.2006 Õiguskantsleri foorum inimõigustest
08.03.2006 Õiguskantsleri foorum inimõigustest
03.03.2006 Õiguskantsler tuvastas õpilase põhiõiguste lubamatu rikkumise Lümanda Põhikoolis
27.02.2006 Õiguskantsleri ettepanekul taastatakse kaitseväelaste seadusjärgsed õigused staa¾i arvestamisel.
15.02.2006 Õiguskantsler: inimeste liikumise jälgimiseks peab olema seaduslik alus
30.01.2006 Õiguskantsler: avalike teenistujate absoluutne streigikeeld on vastuolus põhiseadusega.
18.01.2006 Õiguskantsler: kohalik omavalitsus ei tohi kehtestada seadusevastaseid maksusoodustusi
09.01.2006 Õiguskantsler korraldas õigusabi probleemide arutelu
29.12.2005 „Ka sel aastal on õiguskorras toimunud olulised muudatused paremuse suunas, kinnitab õiguskantsler Allar Jõks.
19.12.2005 Riigikogu nõustub õiguskantsleriga: üle 65-aastaste töötajate diskrimineerimine vanuse tõttu tuleb lõpetada.
09.12.2005 Õiguskantsler kutsub inimõiguste päeva puhul üles paremini teadma oma põhiõigusi
07.12.2005 Taani Parlamendi ombudsman ja Eesti õiguskantsler arutavad tervishoiu ja sotsiaalhoolekande probleeme
01.12.2005 Allar Jõks: Eestis peab lõppema ebainimlik ja alandav kohtlemine
17.11.2005 Ebainimlik ja alandav kohtlemine arestimajades on vastuolus põhiseaduse ja Euroopa nõuetega
14.11.2005 Rootsi ombudsmanid ja Eesti õiguskantsler arutavad ühisseminaril keskkonnaõiguse ja sotsiaalhoolekande probleeme