Uudised

12.06.2006 Õiguskantsler osaleb Euroopa ombudsmanide kohtumisel Viinis
07.06.2006 Õiguskantsler: ennetav regulaarne tervisekontroll tuleb samm-sammult viia kõigi ühiskonnaliikmeteni
06.06.2006 Õiguskantsler: ennetav kohustuslik tervisekontroll on rahva tervise ja jätkusuutliku tervishoiu oluline tagatis
01.06.2006 Õiguskantsler kontrollis psühhiaatrilist abi vajavate isikute õiguste kaitset
30.05.2006 Õiguskantsler kontrollib psühhiaatrilist abi vajavate isikute õiguste kaitset
18.05.2006 Õiguskantsler: erakondade rahastamise üle tuleb kehtestada süsteemne ja sõltumatu kontroll
09.05.2006 Õiguskantsleri planeerimis- ja ehitusõiguse konverents „Miljonid ja miljöö”
03.05.2006 Õiguskantsler ja Läti Inimõiguste Büroo ametnikud kontrollivad Vastseliina Internaatkooli
24.04.2006 Õiguskantsler kõneles Ladina-Ameerika ja Euroopa ombudsmanidele vaesuse vähendamise võimalustest
17.04.2006 Rootsi, Soome ja Eesti õiguskantslerite koostööseminar
11.04.2006 Õiguskantsler kontrollib sotsiaaltoetuste maksmise põhiseaduspärasust Kohtla-Järvel
23.03.2006 Eesti esimese õiguskantsleri 120. sünniaastapäev
15.03.2006 Õiguskantsleri Kantselei hindab kõrgelt president Lennart Meri panust Eesti riikluse ja demokraatia arengusse
14.03.2006 Raieloa väljaandmise eest tasu võtmine kohaliku omavalitsuse poolt on põhiseadusvastane
09.03.2006 Õiguskantsleri foorum inimõigustest
08.03.2006 Õiguskantsleri foorum inimõigustest
03.03.2006 Õiguskantsler tuvastas õpilase põhiõiguste lubamatu rikkumise Lümanda Põhikoolis
27.02.2006 Õiguskantsleri ettepanekul taastatakse kaitseväelaste seadusjärgsed õigused staa¾i arvestamisel.
15.02.2006 Õiguskantsler: inimeste liikumise jälgimiseks peab olema seaduslik alus
30.01.2006 Õiguskantsler: avalike teenistujate absoluutne streigikeeld on vastuolus põhiseadusega.