Uudised

14.11.2005 Rootsi ombudsmanid ja Eesti õiguskantsler arutavad ühisseminaril keskkonnaõiguse ja sotsiaalhoolekande probleeme
04.11.2005 Eesti õiguskantsler ja Leedu ombudsman kontrollisid kinnipeetavate õiguste järgimist vanglates.
02.11.2005 Leedu ombudsman tutvub Eesti õiguskantsleri järelevalvega vanglate üle
25.10.2005 Õiguskantsler: Riigikogu peab viima põhiseadusega kooskõlla ravikindlustusseaduse sätted, mis piiravad nii töötaja kui ka tööandja õigusi.
19.10.2005 Õiguskantsler: riik peab vajadusel toetama lapsevanemaid õppevahendite muretsemisel
12.10.2005 Õiguskantsler: Riigikogu peab viivitamatult arutama üle 65-aastaste töölt vabastamise põhjendatust
04.10.2005 Tallinn ja Maardu lõpetavad õiguskantsleri soovitusel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitujate õiguste piiramise
28.09.2005 Õiguskantsler esineb 29. septembril ettekandega Riigikogu ees
23.09.2005 Õiguskantsler: avalike vabaõhuürituste müratase ei tohi rikkuda ümbruskonna elanike õigusi
15.09.2005 Allar Jõks: Eestis on õigusteadlikus tõusnud, kuid inimestel on veel vähe võimalusi oma õiguste eest seismiseks
06.09.2005 Õiguskantsler: poliitilise välireklaami piirangud tuleb Riigikogul ümber otsustada.
30.08.2005 Õiguskantsler: Tallinna ja Maardu seadusvastaste määrustega piiratakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitujate õigusi
17.08.2005 Erivajadustega õpilastel peavad põhihariduse saamiseks olema teistega võrdsed võimalused
15.08.2005 Erivajadustega õpilastel peavad põhihariduse saamiseks olema teistega võrdsed võimalused
03.08.2005 Õiguskantsler: Haridus- ja Teadusministeerium peab kontrollima, et noortelaagrites ei rikutaks laste õigusi
15.06.2005 Õiguskantsler: ka üle 65-aastane isik peab saama juhiloa kehtivusega 10 aastat
07.06.2005 Sotsiaalminister nõustus õiguskantsleriga: ravikindlustamata isikutele tuleb tagada üldarstiabi
25.05.2005 Õiguskantsler: väljaspool põhiseaduse piire tegutsedes puudub riigivõimul rahva mandaat. Siin peavad sekkuma õiguskantsler ja vajadusel Riigikohus
17.05.2005 Õiguskantsler: seadusandja peab tagama isikuandmete kaitse igas andmetöötluse etapis.
09.05.2005 Õiguskantsleri andmekaitsealane teaduskonverents „Infonälg vs. privaatsusjanu“