Uudised

22.02.2008 Õiguskantsler nõuab ministritelt Riigikogu liikmete äriühingute nõukogudest tagasikutsumist
07.02.2008 Õiguskantsleri kontrollkäik Läänemaa Haigla psühhiaatriaosakonda ja Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusesse
21.01.2008 Õiguskantsler: parlament peab sätestama keelu Riigikogu liikme kuulumisele äriühingu nõukogusse
09.01.2008 Õiguskantsler: ametnik peab isikute pöördumistele vastama sisuliselt ning tähtaegadest kinni pidades
07.12.2007 Õiguskantsler: võrdse kohtlemise õigusega õigluseni
08.11.2007 Õiguskantsler: veeteenuse ja jäätmeveo hindade põhjendatuse kontrollimiseks on vaja riiklikku järelevalvet
26.09.2007 Allar Jõksi seitsmes aastaettekanne Riigikogule
31.08.2007 Õiguskantsler annab Riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate
29.08.2007 Õiguskantsler: avalike huvide ja isikute õiguste paremaks kaitseks tuleb muuta planeerimis- ja ehitusseadusi
25.06.2007 Õiguskantsleri hinnangul rikutakse Aa Hooldekodus isikute põhiõigusi
15.06.2007 Õiguskantsleri hinnangul peaks kohalik omavalitsus saama kehtestada keskkonnatasu maavara kaevandamise eest
11.06.2007 Õiguskantsleri hinnangul oli politseil õiguslik alus isikute fotode avalikustamiseks seoses rahutustega
16.05.2007 Õiguskantsleri kontrollkäik Kuressaare Väikelastekodusse ja Kuressaare Haigla psühhiaatriaüksusesse
07.05.2007 Õiguskantsleri keskkonnaõiguse konverents "Elurikkus või rikutud elu"
13.04.2007 Õiguskantsler: riigi rahastatav rehabilitatsiooniteenus peab olema teenuse vajajatele võrdselt kättesaadav
04.04.2007 Õiguskantsler: kaitseväes toimuva eest vastutavad Vabariigi Valitsus, Kaitseministeerium ja Kaitsejõudude Peastaap
28.03.2007 Õiguskantsler: maavanem peab vastutama Sakala keskuse ehitusloa seadusvastase järelevalve eest
09.03.2007 Õiguskantsler: lastelaagrid diskrimineerisid lastekodulapsi
28.02.2007 Õiguskantsler kutsub valima ausat poliitikat
22.02.2007 Õiguskantsleri kontrollkäik TÜK psühhiaatriakliinikusse ja Elva Väikelastekodusse