Uudised

20.06.2008 Ümarlaud: Kõigile isikutele võrdne juurdepääs avalikele kohtadele
09.06.2008 Õiguskantsleri kokkuvõte Puiatu Erikooli kontrollkäigust
29.05.2008 Õiguskantsler soovib prokuratuuri hinnangut Puiatu Erikooli vägivallajuhtumitele
14.05.2008 Õiguskantsleri kahepäevane visiit Ida-Virumaale – esmajäreldusi SA Ahtme Haigla kontrollkäigust
12.05.2008 Õiguskantsleri kahepäevane visiit Ida-Virumaale
28.04.2008 Rahvastikuregistrist andmete väljastamine vajab selgeid õiguslikke aluseid
21.04.2008 Seminar laste õigustest
10.04.2008 Õiguskantsler: laste ja lapsevanemate õigused lapse kooli valikul peavad olema kaitstud
19.03.2008 Õiguskantsleri avatud uste päev!
03.03.2008 Rahvusvaheline konverents õiguskantsleri institutsioonist ja Allar Jõksi pressikonverents
26.02.2008 Sotsiaalminister ei täitnud vajalikul määral õiguskantsleri soovitusi, et rehabilitatsiooniteenus oleks igaühele võrdselt ja mõistliku ajaga kättesaadav
22.02.2008 Õiguskantsler nõuab ministritelt Riigikogu liikmete äriühingute nõukogudest tagasikutsumist
07.02.2008 Õiguskantsleri kontrollkäik Läänemaa Haigla psühhiaatriaosakonda ja Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusesse
21.01.2008 Õiguskantsler: parlament peab sätestama keelu Riigikogu liikme kuulumisele äriühingu nõukogusse
09.01.2008 Õiguskantsler: ametnik peab isikute pöördumistele vastama sisuliselt ning tähtaegadest kinni pidades
07.12.2007 Õiguskantsler: võrdse kohtlemise õigusega õigluseni
08.11.2007 Õiguskantsler: veeteenuse ja jäätmeveo hindade põhjendatuse kontrollimiseks on vaja riiklikku järelevalvet
26.09.2007 Allar Jõksi seitsmes aastaettekanne Riigikogule
31.08.2007 Õiguskantsler annab Riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate
29.08.2007 Õiguskantsler: avalike huvide ja isikute õiguste paremaks kaitseks tuleb muuta planeerimis- ja ehitusseadusi