Uudised

11.05.2010 Õiguskantsler: seadusandja peab otsustama, kes maksab kooli pikapäevarühma eest
15.03.2010 Õiguskantsleri prioriteedid 2010-2011
26.02.2010 Õiguskantsler: töövaidlused tuleb lahendada võimalikult kiiresti
17.02.2010 Tallinna linna poolt taksodele kehtestatud keeld parkida väljaspool taksopeatust on põhiseadusvastane
15.01.2010 Õiguskantsleri Kantseleis valmis uuring ravikindlustamata inimestele arstiabi kättesaadavusest omavalitsustes
16.12.2009 Õiguskantsler: veoautodele aastaringselt puhkepäevadel kõrgema praamihinna kehtestamine on põhiseadusvastane
09.12.2009 10. detsembril on rahvusvaheline inimõiguste päev
06.11.2009 Õiguskantsler tunnustas head praktikat Koeru Hooldekeskuses
03.11.2009 Õiguskantsler: riik peab tagama puudega inimestele pääsu ühistransporti
23.10.2009 Euroopa ombudsman tutvustab Eestis isikute kaitset Euroopa ametivõimude haldusomavoli eest
19.10.2009 Õiguskantsler menetleb koolides pikapäevarühmade eest tasu võtmise õiguspärasust
09.09.2009 Õiguskantsler: asendusemaduse regulatsioon vajab ümbervaatamist
31.08.2009 Õiguskantsler annab Riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate
23.07.2009 Juulis toimunud ootamatu käibemaksutõus on ebapiisava etteteatamisaja tõttu põhiseadusvastane
15.05.2009 Hooldekodu koha saamisel ei tohi isikuid kinnisvara olemasolust lähtuvalt ebavõrdselt kohelda
11.05.2009 Õiguskantsleri õpikojas mõtestati Eesti põhiseaduse ning põhiõiguste tekkelugu, olemust ja tähendust ühiskonnale.
06.05.2009 Õiguskantsler pöördus Riigikohtusse taotlusega tunnistada Tallinna linnaosavalitsuste piirkondlikeks ametiteks ümbernimetamine põhiseadusvastaseks
03.04.2009 Õiguskantsler: Tallinna linnaosade tegevuse lõpetamine on põhiseadusvastane
19.03.2009 Õiguskantsler esitas Riigikogule ettepanekud Villu Reiljanilt ja Ester Tuiksoolt saadikupuutumatuse võtmiseks
17.03.2009 Õiguskantsler: alaealisele tervishoiuteenuse osutamiseks peab olema lapsevanema nõusolek