Uudised

23.07.2009 Juulis toimunud ootamatu käibemaksutõus on ebapiisava etteteatamisaja tõttu põhiseadusvastane
15.05.2009 Hooldekodu koha saamisel ei tohi isikuid kinnisvara olemasolust lähtuvalt ebavõrdselt kohelda
11.05.2009 Õiguskantsleri õpikojas mõtestati Eesti põhiseaduse ning põhiõiguste tekkelugu, olemust ja tähendust ühiskonnale.
06.05.2009 Õiguskantsler pöördus Riigikohtusse taotlusega tunnistada Tallinna linnaosavalitsuste piirkondlikeks ametiteks ümbernimetamine põhiseadusvastaseks
03.04.2009 Õiguskantsler: Tallinna linnaosade tegevuse lõpetamine on põhiseadusvastane
19.03.2009 Õiguskantsler esitas Riigikogule ettepanekud Villu Reiljanilt ja Ester Tuiksoolt saadikupuutumatuse võtmiseks
17.03.2009 Õiguskantsler: alaealisele tervishoiuteenuse osutamiseks peab olema lapsevanema nõusolek
11.03.2009 Narva-Jõesuus võetakse veoautode sissesõidu tasu põhiseadusvastaselt
02.03.2009 Õiguskantsler: suur osa omavalitsusi ei suuda piisavalt tagada isikute põhiõigusi
23.02.2009 Õiguskantsler asus hindama Tallinna Linnavolikogus ja Riigikogus linnaosade kaotamise asjus tehtud muudatuste põhiseaduspärasust
03.02.2009 Õiguskantsler: esikohale tuleb seada pensioni ja toetust saavate isikute õigused
12.01.2009 Õiguskantsler: riik peab tagama, et ühelgi pensionäril ei jääks seadusemuudatuse tõttu pension saamata
08.12.2008 10. detsember on rahvusvaheline inimõiguste päev
24.11.2008 Õiguskantsleri ümarlaud „Kool – kas haridus- või karistusasutus?“
20.11.2008 Õiguskantsleri järelkontroll Puiatu Erikoolis
03.11.2008 Õiguskantsler: Tallinna Linnavolikogu valimise korda sätestav seadus on vastuolus põhiseadusega
19.09.2008 Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega
29.08.2008 Õiguskantsler annab Riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate
28.08.2008 Õiguskantsleri visiit Ida-Virumaale – õiguskantsleri esmajäreldused
26.08.2008 Õiguskantsleri visiit Ida-Virumaale