Uudised

06.12.2010 Õiguskantsler külastab inimõiguste päeval Ida-Virumaad
02.11.2010 Rahvusvaheline tunnustus Eesti õiguskantslerile kui väärkohtlemise ennetajale
25.10.2010 Tallinna maamaksuvabastuste regulatsioon vajab ülevaatamist
15.10.2010 Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega
30.08.2010 Ajateenijatelt isikuandmete küsimine väeosades on osaliselt õigusvastane
16.07.2010 Avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja –rajatiste talumistasud ei taga õiglast tasakaalu maaomanike ja üldsuse huvide vahel
30.06.2010 Indrek Tederi kommentaar täna siseministri ja Narva linnapea poolt allkirjastatud halduslepingu lisale, mis lubab tasu võtmise piiriületusjärjekorras ootavatelt sõidukitelt
11.05.2010 Õiguskantsler: seadusandja peab otsustama, kes maksab kooli pikapäevarühma eest
15.03.2010 Õiguskantsleri prioriteedid 2010-2011
26.02.2010 Õiguskantsler: töövaidlused tuleb lahendada võimalikult kiiresti
17.02.2010 Tallinna linna poolt taksodele kehtestatud keeld parkida väljaspool taksopeatust on põhiseadusvastane
15.01.2010 Õiguskantsleri Kantseleis valmis uuring ravikindlustamata inimestele arstiabi kättesaadavusest omavalitsustes
16.12.2009 Õiguskantsler: veoautodele aastaringselt puhkepäevadel kõrgema praamihinna kehtestamine on põhiseadusvastane
09.12.2009 10. detsembril on rahvusvaheline inimõiguste päev
06.11.2009 Õiguskantsler tunnustas head praktikat Koeru Hooldekeskuses
03.11.2009 Õiguskantsler: riik peab tagama puudega inimestele pääsu ühistransporti
23.10.2009 Euroopa ombudsman tutvustab Eestis isikute kaitset Euroopa ametivõimude haldusomavoli eest
19.10.2009 Õiguskantsler menetleb koolides pikapäevarühmade eest tasu võtmise õiguspärasust
09.09.2009 Õiguskantsler: asendusemaduse regulatsioon vajab ümbervaatamist
31.08.2009 Õiguskantsler annab Riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate