Uudised

30.05.2011 Lasteombudsman korraldab lastekaitsepäeval avatud uste päeva
23.05.2011 Õiguskantsleri seisukoht samasooliste partnerlussuhete reguleerimisest
20.05.2011 Lasteombudsman kutsub avatud uste päevale lastekaitsepäeval!
10.05.2011 Õiguskantsler tuvastas diskrimineerimise poliitiliste veendumuste tõttu
03.05.2011 Lasteombudsman kutsub lapsi oma õigustest joonistama
03.05.2011 Lasteombudsman kutsub lapsi oma õigustest joonistama
29.03.2011 Õiguskantsler: haiglas üksi viibival lapsel on õigus hoolitsusele
24.03.2011 Eesti esimese õiguskantsleri Anton Palvadre 125. sünniaastapäev
14.03.2011 Laste õiguste osakonna nõunike konkursi tulemustest
18.02.2011 Õiguskantsler: Rene Toomse nime avalikustamine Kaitsepolitseiameti aastaraamatus ei olnud õiguspärane
12.01.2011 Õiguskantsler teeb ettevalmistusi lasteombudsmani ülesannete täitmiseks
07.01.2011 Kvaliteetne teenus hooldekodus ei saa olla põhiõigusi rikkuv
29.12.2010 Õiguskantsler tegi kokkuvõtteid 2010. aasta tööst
06.12.2010 Õiguskantsler külastab inimõiguste päeval Ida-Virumaad
02.11.2010 Rahvusvaheline tunnustus Eesti õiguskantslerile kui väärkohtlemise ennetajale
25.10.2010 Tallinna maamaksuvabastuste regulatsioon vajab ülevaatamist
15.10.2010 Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega
30.08.2010 Ajateenijatelt isikuandmete küsimine väeosades on osaliselt õigusvastane
16.07.2010 Avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja –rajatiste talumistasud ei taga õiglast tasakaalu maaomanike ja üldsuse huvide vahel
30.06.2010 Indrek Tederi kommentaar täna siseministri ja Narva linnapea poolt allkirjastatud halduslepingu lisale, mis lubab tasu võtmise piiriületusjärjekorras ootavatelt sõidukitelt