Uudised

01.01.2013 Hent Kalmo artikkel "Riigikogu liikme puutumatus"
19.12.2012 Õiguskantsleri avalike suhete nõunikuna asus ametisse Mari-Liis Sesmin
20.11.2012 Indrek Tederi kõne Pärnumaa arvamusliidrite lõunal
19.11.2012 Õiguskantsler: Eesti kodakondsust peab olema võimalik saada ka nendel noortel, kellele ei olnud alla 15-aastasena elamisluba taotletud
19.11.2012 Õiguskantsleri avalik pöördumine sotsiaalministri poole laste kehalise karistamise keelustamiseks
14.11.2012 Lasteombudsman kutsub taas laste- ja noorteõiguste filme vaatama
14.11.2012 Lasteombudsman kutsub taas laste- ja noorteõiguste filme vaatama
11.10.2012 Õiguskantsler: Maksu- ja Tolliameti tegevus piiril ebaseadusliku kütuseäriga võitlemisel ning aktsiisiseadus vajavad muutmist
08.10.2012 Õiguskantsler tagastas Riigiprokuratuurile Toobalilt ja Laasilt saadikupuutumatuse võtmise taotlused
14.09.2012 Indrek Teder: demokraatia - pööbli võim?
14.09.2012 Eesti lasteombudsman sai Euroopa lasteombudsmanide võrgustiku liikmeks
04.07.2012 Õiguskantsler: toetusstreikidest etteteatamise kolmepäevane tähtaeg ei ole kooskõlas põhiseadusega
02.07.2012 Õiguskantsler: seadus ei taga riigikeelse hariduse piisavat kättesaadavust
29.05.2012 Lasteombudsman tutvustab lastekaitsepäeval lapse õiguste ja vanemluse monitooringut
29.05.2012 Õiguskantsler annab Riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate
10.05.2012 Tule laste- ja noorteõiguste filme vaatama ja lapse õiguste üle arutlema!
26.04.2012 Lasteombudsman ootab reaalseid samme laste vaesuse leevendamiseks
10.04.2012 Õiguskantsler: seadus kohtleb end töötuse puhuks kindlustanud inimesi põhjendamatult ebavõrdselt
02.04.2012 Baltimaade lasteombudsmanide esimene koostöökohtumine Eesti õiguskantsleri juures
12.03.2012 Õiguskantsler: Riigikogul peab olema reaalne võimalus Euroopa stabiilsusmehhanismi raames antava finantsabi otsustes kaasa rääkida