Uudised

29.05.2012 Õiguskantsler annab Riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate
10.05.2012 Tule laste- ja noorteõiguste filme vaatama ja lapse õiguste üle arutlema!
26.04.2012 Lasteombudsman ootab reaalseid samme laste vaesuse leevendamiseks
10.04.2012 Õiguskantsler: seadus kohtleb end töötuse puhuks kindlustanud inimesi põhjendamatult ebavõrdselt
02.04.2012 Baltimaade lasteombudsmanide esimene koostöökohtumine Eesti õiguskantsleri juures
12.03.2012 Õiguskantsler: Riigikogul peab olema reaalne võimalus Euroopa stabiilsusmehhanismi raames antava finantsabi otsustes kaasa rääkida
01.03.2012 Lasteombudsmani koduleht selgitab lapse õigusi ja kohustusi
13.02.2012 Lasteombudsman koostas ülevaate laste vaesusest
17.01.2012 Õiguskantsler: riik peab kaitsma heauskselt Eesti passi saanud inimeste õiguspärast ootust
13.01.2012 Õiguskantsler kuulutab välja konkursi nõuniku leidmiseks
28.12.2011 Lasteombudsman koostas abivajavast lapsest teatamise juhendi
14.11.2011 Lasteombudsman kutsub vaatama filme laste probleemidest ning arutlema lapse õiguste üle
13.10.2011 Laste õiguste koolitus Õiguskantsleri Kantseleis
11.10.2011 Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega
06.10.2011 Õiguskantsler: ametiisiku tegevuspiirangud peavad olema põhiseadusega kooskõlas
27.09.2011 Õiguskantsler: liiga kõrged riigilõivud rikuvad põhiõigust kohtusse pöörduda
20.09.2011 Õiguskantsler: Tallinna elukohajärgse kooli määramise kord on põhiseadusega vastuolus
20.09.2011 Õiguskantsler: Tallinna elukohajärgse kooli määramise kord on põhiseadusega vastuolus
20.09.2011 Õiguskantsler: Tallinna elukohajärgse kooli määramise kord on põhiseadusega vastuolus
05.09.2011 Õiguskantsler: abivajavast lapsest teatamiseks ja lapse abistamiseks on vaja üheseid ja selgeid juhiseid