Uudised

14.09.2012 Indrek Teder: demokraatia - pööbli võim?
14.09.2012 Eesti lasteombudsman sai Euroopa lasteombudsmanide võrgustiku liikmeks
04.07.2012 Õiguskantsler: toetusstreikidest etteteatamise kolmepäevane tähtaeg ei ole kooskõlas põhiseadusega
02.07.2012 Õiguskantsler: seadus ei taga riigikeelse hariduse piisavat kättesaadavust
29.05.2012 Lasteombudsman tutvustab lastekaitsepäeval lapse õiguste ja vanemluse monitooringut
29.05.2012 Õiguskantsler annab Riigikogule üle aasta tegevuse ülevaate
10.05.2012 Tule laste- ja noorteõiguste filme vaatama ja lapse õiguste üle arutlema!
26.04.2012 Lasteombudsman ootab reaalseid samme laste vaesuse leevendamiseks
10.04.2012 Õiguskantsler: seadus kohtleb end töötuse puhuks kindlustanud inimesi põhjendamatult ebavõrdselt
02.04.2012 Baltimaade lasteombudsmanide esimene koostöökohtumine Eesti õiguskantsleri juures
12.03.2012 Õiguskantsler: Riigikogul peab olema reaalne võimalus Euroopa stabiilsusmehhanismi raames antava finantsabi otsustes kaasa rääkida
01.03.2012 Lasteombudsmani koduleht selgitab lapse õigusi ja kohustusi
13.02.2012 Lasteombudsman koostas ülevaate laste vaesusest
17.01.2012 Õiguskantsler: riik peab kaitsma heauskselt Eesti passi saanud inimeste õiguspärast ootust
13.01.2012 Õiguskantsler kuulutab välja konkursi nõuniku leidmiseks
28.12.2011 Lasteombudsman koostas abivajavast lapsest teatamise juhendi
14.11.2011 Lasteombudsman kutsub vaatama filme laste probleemidest ning arutlema lapse õiguste üle
13.10.2011 Laste õiguste koolitus Õiguskantsleri Kantseleis
11.10.2011 Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega
06.10.2011 Õiguskantsler: ametiisiku tegevuspiirangud peavad olema põhiseadusega kooskõlas