Uudised

29.10.2013 Õiguskantsler pöördus Riigikogu liikme immuniteedi küsimuses Riigikohtusse
14.10.2013 Õiguskantsleri vanemnõunik esines vanemliku hoolitsuseta laste kaitse teemalisel konverentsil Moldovas
11.10.2013 Road to Change: the Walk projekti saadik külastas lasteombudsmani
11.10.2013 Õiguskantsleri nõunik tutvustas Valgamaal märkamist käsitleval seminaril lasteombudsmani tegevusi
10.10.2013 Andra Reinomägi artikkel "Viiendik ühiskonnast, kellega arvestada"
30.09.2013 Õiguskantsleri nõunikud osalesid Euroopa lasteombudsmane ühendava võrgustiku aastakonverentsil
23.09.2013 Lasteombudsman: lapsi tuleb rohkem kaasata kohaliku elu korraldamisse
19.09.2013 Indrek Tederi aastaülevaate ettekanne Riigikogus
19.09.2013 Õiguskantsler esineb täna Riigikogus aastaülevaate ettekandega
17.09.2013 Indrek Tederi kõne apteekide asutamispiirangute istungil Riigikohtus
17.09.2013 Hent Kalmo kõne apteekide asutamispiirangute istungil Riigikohtus
16.09.2013 Indrek Tederi tervituskõne Tartu Ringkonnakohtu aastapäeval
13.09.2013 Õiguskantsler pöördus jälitustoimingutest teavitamise korra põhiseadusvastasuse küsimuses Riigikohtusse
13.09.2013 Aigi Kivioja artikkel "Initsiatiivika ja koostööalti õpilase kasvatamine eeldab samasugust õpetajat"
12.09.2013 Õiguskantsler esitas Riigikogule jälitustoimingutest teavitamise asjus uue ettepaneku
10.09.2013 Lasteombudsmanid soovivad riikidelt praktilisi samme kaitsmaks lapsi vägivaldsete kasvatusmeetodite eest
05.09.2013 Lasteombudsman arutab koolinoortega kohaliku elukorralduse ja laste jaoks oluliste teemade üle
03.09.2013 Esimesse klassi minejate vanemad saavad kingiks ohutusraamatu
01.09.2013 Lasteombudsman: austage ja hoidke kõiki koolipere liikmeid
19.08.2013 Lasteombudsman: kontrolltöödele kehtestatud reeglid on õpilaste tervise huvides