Uudised

11.04.2014 Õiguskantsler võõrustas Rootsi ombudsmani
09.04.2014 Õiguskantsler: ravimiseaduse muudatused säilitavad põhiseadusvastase asutamispiirangu
09.04.2014 Toimub Balti lasteombudsmanide kolmas koostöökohtumine
04.04.2014 „Kool kiusamisest vabaks“ voldiku veebiversioon
03.04.2014 Ave Henbergi artikkel "Hauaplats on tasuta"
03.04.2014 Olga Lavrova artikkel "Hauaplats peab olema tasuta"
02.04.2014 Indrek Tederi tervituskõne konverentsil „Kiusamisvaba haridustee“
02.04.2014 Kristi Paroni artikkel "Kiusamine koolis – paratamatus või tegemata töö?"
02.04.2014 Jõhvi valla hauaplatsitasud on vastuolus põhiseadusega
31.03.2014 Psühholoog: kiusamine ei ole lapse arengu loomulik ega vajalik osa
31.03.2014 Registreerumine konverentsile „Kiusamisvaba haridustee“ on lõppenud
27.03.2014 Õiguskantsleri nõunik rääkis laste kaasamisest kohaliku elu korraldamisse
20.03.2014 Õiguskantsler esitas Riigikogule ettepanekud Lauri Laasi, Priit Toobali ja Urbo Vaarmanni saadikupuutumatuse äravõtmiseks
19.03.2014 Õiguskantsleri Kantseleis toimub lapsesõbraliku õigusmõistmise ümarlaud
18.03.2014 Õiguskantsler: politseinike hädakaitse vajab selgemat regulatsiooni
17.03.2014 Õiguskantsleri vanemnõunik arutles asenduskodude noortega nende õiguste ja kohustuste üle
14.03.2014 Aigi Kivioja artikkel "Kui kooli tuleb uusimmigrandi laps"
13.03.2014 Valga maavalitsuses tutvustatakse kogumikku „Laste heaolu"
07.03.2014 Õiguskantsler kutsub koole üles võitlema kiusamise vastu
05.03.2014 Õiguskantsler kutsub konverentsile „Kiusamisvaba haridustee“