Uudised

11.11.2014 Indrek Tederi ravikindlustuse seaduse ettepaneku kõne
07.11.2014 Tutvu lapsesõbralike kohtupidamise terminitega
05.11.2014 Õiguskantsler pöördus toetusstreikidest etteteatamise tähtaja küsimuses Riigikohtusse
04.11.2014 Õiguskantsler: elatise nõudmine ja selle suuruse muutmine on riigilõivuvabad
03.11.2014 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik kaitses Prantsusmaa ülikoolis doktorikraadi
31.10.2014 Õiguskantsleri nõunik osaleb laste väärikuse ja vaesuse paneeldiskussioonis
31.10.2014 Nele Parresti ettekanne sotsiaalhoolekande aastakonverentsil
29.10.2014 Õiguskantsleri nõunik Raivo Aeg siirdub poliitikasse
27.10.2014 Õiguskantsler: ravikindlustuse seadus ei ole põhiseadusega kooskõlas
20.10.2014 Ravimite juurdehindluse määrus on vastuolus põhiseadusega
17.10.2014 Kristi Paroni artikkel "Lõimigem kiusamisvastased programmid kooli väärtuskasvatusse"
13.10.2014 Vilde jutustus "Minu esimesed triibulised“ kõnetab ka tänapäeva lapsi
30.09.2014 Avalikus kohas alkoholi tarbimise reguleerimine on seadusandja pädevuses
19.09.2014 Euroopa ombudsmanid: Ukraina riigisiseseid põgenikke tuleb viivitamatult toetada
18.09.2014 Täna algab rahvusvaheline konverents „Ombudsmani roll demokraatia kujundamisel“
12.09.2014 Kärt Mulleri ja Marje Allikmetsa artikkel "Üldhooldekodu kulude katmine"
09.09.2014 Õiguskantsler võõrustab Euroopa ombudsmane
08.09.2014 Õiguskantsler: omavalitsused peaksid laste surmajuhtumeid uurima ja oma vead välja selgitama
05.09.2014 Õiguskantsler: Tallinna eralasteaedade toetussüsteem võiks olla paindlikum
01.09.2014 Lasteombudsman: turvaline koolikeskkond peaks olema iga kooli prioriteet