Uudised

10.09.2015 Õiguskantsler Ülle Madise tervitus Eesti Teadusagentuuri, Norra Kuningriigi, Euroopa Liidu ja Eesti tuleviku heaks eestvõttel korraldatud konverentsil „Rakendusliku teadustööga seotud intellektuaalomandi aspektid Eestis ja Euroopas“
04.09.2015 Laste olukord Narva turvakodus
03.09.2015 Veebikonstaabel Maarja soovitab
01.09.2015 Õiguskantsler Ülle Madise: Kooli üks ülesannetest on õpetada elu ühiselt elama ja kujundama
26.08.2015 Õiguskantsler Ülle Madise tänas täna noorteprojekti „Let’s talk young – räägime vägivallast!“ Eesti osalejaid
26.08.2015 Õiguskantsler edastas Riigikogu esimehele Eiki Nestorile kirjaliku ettekande põhihariduse korralduse kooskõlast Põhiseadusega ja tegi Riigikogule ettepaneku kaaluda olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu algatamist
26.08.2015 Rahvusvahelise noorteprojekti „Let’s talk young – räägime vägivallast!“ tänusündmus
18.08.2015 Järva-Jaani vald rikkus hea halduse tava jättes jäätmeveoga liitumisest teavitamata suvila omaniku
14.08.2015 Õiguskantsler kontrollis kaitseväe pioneeripataljoni
30.07.2015 Õiguskantsler kontrollis laste turvakodude olukorda
30.07.2015 Õiguskantsler kontrollis laste turvakodude olukorda
30.07.2015 Õiguskantsler kontrollis laste turvakodude olukorda
28.07.2015 Eesti liiklusregistris teistes Euroopa Liidu riikides väljastatud juhilubade registreerimine
20.07.2015 Õiguskantsler: Elektroonilise side faktide kogumine sideettevõtete poolt ei ole eraldi võetuna Põhiseadusega vastuolus
15.07.2015 Õiguskantsler: Keeld töötada töötuna arveloleku ajal ei ole põhiseadusega vastuolus
10.07.2015 Harju Elu ülevaade õiguskantsleri kontrollkäigust Valkla hooldekodusse
06.07.2015 Õiguskantsler Ülle Madise intervjuu ajalehele Postimees
01.07.2015 Tallinna Inglise Kolledži õpilastele ei ole tagatud põhiseadusest tulenevat õigust õppida munitsipaalkoolis ilma õppemaksuta
01.07.2015 Õiguskantsler: Tallinna Inglise Kolledži õpilastele ei ole tagatud põhiseadusest tulenevat õigust õppida munitsipaalkoolis ilma õppemaksuta
29.06.2015 Kas lapsele võib lasteaeda järele tulla tema alaealine pereliige ja kas lapsel on lubatud iseseisvalt lasteaias käia?