Uudised

23.09.2015 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne Riigikogule õiguskantsleri tegevusest 2014. ja 2015. aasta esimesel kaheksal kuul
22.09.2015 Õiguskantsler esineb Riigikogus aastaettekandega
16.09.2015 Õiguskantsler Ülle Madise ettekande kokkuvõte SOS Lasteküla konverentsil „Aita last – mõtetest tegudeni“
16.09.2015 Balti- ja Põhjamaade ombudsmanid arutlevad 16.-17. septembril Tallinnas andmekaitse ja kaasava hariduse probleemide üle
15.09.2015 Õiguskantsler Ülle Madise andis täna Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle õiguskantsleri 2014/2015. a tegevuse kokkuvõtte
14.09.2015 Õiguskantsler tuvastas erihooldekodudes endiselt rikkumisi
14.09.2015 Vaatamata jahiseltsi mitte kuuluvate jahimeeste jahipidamise võimaluste piiratusele ei ole jahiseadus põhiseadusega vastuolus
10.09.2015 Õiguskantsler Ülle Madise tervitus Eesti Teadusagentuuri, Norra Kuningriigi, Euroopa Liidu ja Eesti tuleviku heaks eestvõttel korraldatud konverentsil „Rakendusliku teadustööga seotud intellektuaalomandi aspektid Eestis ja Euroopas“
04.09.2015 Laste olukord Narva turvakodus
03.09.2015 Veebikonstaabel Maarja soovitab
01.09.2015 Õiguskantsler Ülle Madise: Kooli üks ülesannetest on õpetada elu ühiselt elama ja kujundama
26.08.2015 Õiguskantsler Ülle Madise tänas täna noorteprojekti „Let’s talk young – räägime vägivallast!“ Eesti osalejaid
26.08.2015 Õiguskantsler edastas Riigikogu esimehele Eiki Nestorile kirjaliku ettekande põhihariduse korralduse kooskõlast Põhiseadusega ja tegi Riigikogule ettepaneku kaaluda olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu algatamist
26.08.2015 Rahvusvahelise noorteprojekti „Let’s talk young – räägime vägivallast!“ tänusündmus
18.08.2015 Järva-Jaani vald rikkus hea halduse tava jättes jäätmeveoga liitumisest teavitamata suvila omaniku
14.08.2015 Õiguskantsler kontrollis kaitseväe pioneeripataljoni
30.07.2015 Õiguskantsler kontrollis laste turvakodude olukorda
30.07.2015 Õiguskantsler kontrollis laste turvakodude olukorda
30.07.2015 Õiguskantsler kontrollis laste turvakodude olukorda
28.07.2015 Eesti liiklusregistris teistes Euroopa Liidu riikides väljastatud juhilubade registreerimine