Uudised

02.05.2016 Õiguskantsleri ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks
29.04.2016 Lahus elavad vanemad peavad omavahel last puudutavat infot jagama
24.04.2016 Kas lastekaitsetöötaja peab kaasama politsei laste heaolu kontrollimiseks?
24.03.2016 Stipendiumikonkurss õiguskantsler Anton Palvadre elulooraamatu koostajale
14.03.2016 Õiguskantsler ja Eesti Euroopa Õigustudengite Organisatsioon sõlmisid koostöölepingu
08.03.2016 Õiguskantsler Ülle Madise: Eestis on trend vabaduste piiramise suunas
08.03.2016 Selgituseks, kuidas lahendada korrarikkumisi koolis
02.03.2016 Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab nominente
19.02.2016 Kas lapsi võib üksi koju jätta?
18.02.2016 Õiguskantsleri seisukoht soojusvarustuse katkestamise kohta Kohtla-Järve linnas
09.02.2016 Riigikogu toetas 69 poolthäälega õiguskantsleri ettepanekut muuta seadusi andmaks äriühingu juhatuse liikmetele õigus saada töö ja sissetuleku kaotuse korral töötuskindlustushüvitist
26.01.2016 Euroopa Lasteombudsmanide Võrgustik koostas raporti laste olukorrast pagulaskriisis
21.01.2016 Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekuid viia põhiseadusega kooskõlla veeseadus ja toote nõuetele vastavuse seadus
17.12.2015 Õiguskantsler: juhatuse liikmel peab olema õigus töötuskindlustushüvitisele
04.12.2015 Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne „Teaduse ja seaduse autoriteedist“ Teaduste Akadeemia üldkoosolekul, 2. detsembril 2015 Tallinnas
01.12.2015 Õiguskantsler Ülle Madise: Riik ei tohi sundida inimest seadust rikkuma
30.11.2015 Eesti Vabariigi õiguskantsleri raport ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmisest
30.11.2015 Mis on lapse õiguste konventsioon?
27.11.2015 Ajakirja Juridica lapse õiguste erinumber vaatab pereellu sekkumist ja koolis korra tagamist
12.11.2015 Riigikogu toetas 79 poolthäälega õiguskantsleri ettepanekut viia käibemaksuseadus kooskõlla põhiseadusega