Tutvustasime Haanja koolis laste õigusi

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru rääkis eile Haanja koolis toimunud üritusel laste õigustest ja kohustustest ning tutvustas lasteombudsmani tegevusi.

Ühiselt vaadati lapsevanematega teemakohast filmi „Hoia mind kinni“, millele järgnenud arutelul analüüsiti üheskoos filmis nähtud ja ka ise kogetud probleeme. Filmi järgsel arutelul räägiti abi vajava lapse märkamisest, laste ja vanemate vahelistest suhetest, vanemate toetamise võimalustest ning koolikiusamisega seotud probleemidest.

Filmijärgset arutelu toetas psühholoog Mariana Saksniit.