Tutvu lapsesõbralike kohtupidamise terminitega

Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA) seisab selle eest, et õigusemõistmine oleks lapse suhtes võimalikult sõbralik ning et laps saaks kohtumõistmise protsessist eakohast teavet ja selgitusi.

Selleks, et laps saaks paremini aru kohtupidamisega toimuvast, koostas Euroopa Põhiõiguste Amet lapsesõbralikus keeles õigusemõistmise põhitermineid selgitava juhendi. Näiteks selgitatakse juhendis advokaadi, kohtuniku, eestkostja jt kohtuga seotud ametiisikute ülesandeid. Ühtlasi kirjeldatakse, et mida tähendab konfidentsiaalsus, milline on vanemate vastutus, mis on kriminaalmenetlus, mida tähendab kaitse diskrimineerimise eest jne.

Lapsesõbralikud kohtupidamise terminid