Tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele“ on laekunud juba ligi poolsada avaldust

Kuni 7. maini saab esitada kandidaate tunnustusahinnale „Lastega ja lastele“, mille laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil toimuval tunnustusüritusel Õiguskantsleri Kantseleis.

Seitse laste heaolu väärtustavat organisatsiooni soovivad tänada ja tunnustada häid inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on silmapaistavalt muutnud või mõjutanud laste ja perede käekäiku ja väärtustamist kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates: lapse suur tegu, aasta pere, aasta tegu, muutuste looja, elutöö tunnustus. Praeguseks on laekunud juba ligi poolsada avaldust, enim kandidaate muutuste looja kategooriasse.

Keda otsitakse? Nt lapsi, kes on võõrast muret nähes erilisel viisil abi pakkunud või pere, kes on oma eeskujuga kaasanud tegutsema teisi peresid ja muutnud perede elu või tegu, millel laialdane mõju lastele ja lastega perele või pikaajalisi tegusid (ja inimest, kes selles vallas on tegutsenud laste heaks), mida iseloomustab põlvkondade ülesus ja laste heaolu eest seismine jmt.

Triin Lumi, MTÜ SEB Heategevusfond tegevjuht: „Tunnustame neid inimesi ja organisatsioone, kes suudavad ja tahavad panustada teemadesse, mille vilju saab maitsta alles 10-20 aasta pärast. Populaarne on tegutseda teemadega, mille tulemused on kohe näha, kuid selle auhinnaga soovime tunnustada just inimesi, kes tahavad sisuliselt ja mõjuga ühiskonna paremaks toimimiseks midagi ära teha.“

Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru hinnangul on Eestis palju erilisi inimesi ja organisatsioone, kes teevad laste heaks rohkem, kui neilt oodatakse. „Laste heaks tegutsevate inimeste tegevusel on oluline mõju kogu ühiskonnale, kuid liiga tihti jääb nende inimeste pühendumus ja oluline panus silma vaid teistele sama valdkonna inimestele. Tunnustades pühendunud tegutsemist laste ja perede heaolu nimel tahame konkreetsete lugude kaudu nende inimeste panust ühiskonnas laiemalt tutvustada ja seda esile tõsta. Samuti tahame tunnustada tublisid lapsi ja peresid, kes on aidanud teisi või on muul põhjusel teistele eeskujuks,“ selgitas Andres Aru.

Kandidaatidena, kes laste heaolusse panustajatena väärivad esiletõstmist, võib üles seada nii häid inimesi (sh lapsi) kui organisatsioone (nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist). Ettepanekuid, keda tunnustada, võivad samuti teha kõik – nii eraisikud kui organisatsioonid.

Kandidaatide esitamise eel palume tutvuda kategooriate kirjeldustega tunnustusauhinna statuudis ning seejärel täita taotlusvorm. Ettepanek peab sisaldama kandidaadina üles seatava inimese või organisatsiooni nime ning vabas vormis kirjeldust ja põhjendust. Samuti tuleb lisada taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.

Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ algatajateks on MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, SA Dharma, MTÜ Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Õiguskantsleri Kantselei.

Lisainfo:

Margit Sarv
õiguskantsleri vanemnõunik
[email protected]
tel 693 8424
Õiguskantsleri Kantselei

Triin Lumi
tegevjuht
[email protected]
tel 51 67 369
MTÜ SEB Heategevusfond