Tallinnas kohtuvad Eesti, Läti, Leedu ja Poola lasteombudsmanid

Õiguskantsler Ülle Madise kutsel viibivad 16. ja 17. juunil Eestis töökohtumisel Läti, Leedu ja Poola lasteombudsmanid. Tegemist on traditsioonilise iga-aastase koostöökohtumisega, mis sel aastal toimub Tallinnas. Kohtumiste eesmärk on luua võimalus üksteise kogemustest õppimiseks.

Sel aastal on lasteombudsmanide kohtumise fookuses laste ja noorte tervise kaitset puudutavad teemad. Muuhulgas arutatakse noorte otsustusõiguse üle neile psühhiaatrilise abi osutamisel. Noorte iseotsustusõigusest psühhiaatrilise abi osutamisel teevad kohtumisel ettekande pikaajalise kogemusega tunnustatud lastepsühhiaatrid Suurbritanniast dr Brian Jacobs ja dr Mike Shaw.

Kohtumise raames külastavad lasteombudsmanid ka Laste Vaimse Tervise Keskust. Lisaks tutvustavad lasteombudsmanid kohtumisel kolleegidele oma olulisemaid töid ja projekte, mis aasta jooksul tehtud.