Tallinnas kohtusid Balti ja Poola lasteombudsmanid

17. ja 18. aprillil võõrustas õiguskantsler Läti, Leedu ja Poola lasteombudsmane. Tegemist on traditsioonilise koostöökohtumisega. Kohtumised annavad võimaluse vahetada sarnase ajaloolise kogemusega riikidega kogemusi ja häid praktikaid.

Muu hulgas arutleti neil päevil laste ja noorte õigustest spordis, lastekaitsetöö järelevalvest, lasteaedadest, lapse nõusolekust ja andmekaitsest.

Teisipäeva hommikul külastati Ukraina Kooli ja räägiti Ukrainast saabunud laste elu korraldusest eri riikides.

Esinesid ka SKA ja PPA esindajad, laste ja noorte kaasamisele pühendatud paneelis esines inimõiguste nõukoja liige Roger Tibar ning noored, kes osalevad meie projektides (laste raport ÜROle ja ENOCi projektis lasteombudsmani rolli ja noorte kaasamise teemal).

Balti riikide lasteombudsmanide kohtumine on iga-aastane traditsioon, mis sai alguse 2012. aastal Tallinnas, kui esimese kohtumise korraldajaks oli Eesti lasteombudsman.

Eestis, Lätis ja Leedus on lasteombudsmani mudelid pisut erinevad. Leedus on eraldi lasteombudsmani institutsioon, mis loodi 2000. aastal. Nii nagu Eesti, on ka Lätis üldombudsman, kelle pädevusse kuulub laste õiguste kaitse. Läti ombudsmani institutsioon tegutseb alates 2007. aastast. Eesti sai lasteombudsmani 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded.