Taani Parlamendi ombudsman ja Eesti õiguskantsler arutavad tervishoiu ja sotsiaalhoolekande probleeme

8. - 9. detsembril külastavad õiguskantsler Allar Jõksi Taani Parlamendi ombudsman Hans Gammeltoft-Hansen, divisjoni juht Morten Engberg ning vanem-õigusnõunik Jens Olsen. Toimub ühisseminar tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande küsimustes.


„See aasta on õiguskantslerile välissuhtluse osas kujunenud tihedaks ja edukaks“, ütles Allar Jõks.  „Novembrikuus külastasid meid nii Leedu ombudsman, kellega koos kontrollisime Eesti vanglaid, kui ka Rootsi Parlamendi peaombudsman ja kaks ombudsmani. Rootsit võib pidada ombudsmani institutsiooni loojariigiks, nende ombudsmani ajalugu ulatub 200 aasta taha“, lisas õiguskantsler. „Niisugune kogemustevahetus ning süsteemide võrdlus, kus üks osapool on ombudsmaninduses pika väljakujunenud traditsiooni ja sotsiaalriigi mudeliga ning  teine on hiljaaegu taasiseseisvunud ja maailmas unikaalse õiguskantsleri/ombudsmani mudeliga nagu Eesti, on väga rikastav mõlemale poolele“.
 
Seekordsel  8. detsembril Õiguskantsleri Kantseleis  toimuval Taani delegatsioon ja Eesti õiguskantsleri ühisseminaril  käsitletakse seminari avablokis võrdlevalt ombudsmani/õiguskantsleri pädevust ja viimase aasta suuremaid töövõite.


Seminari põhiteemades - tervishoid ja sotsiaalhoolekanne - analüüsitakse kahe riigi ombudsmanide ülesandeid ja õiguslikku baasi nende õigusvaldkondadega tegelemiseks, tuuakse esile olulisi probleeme ning lahatakse huvitavaid näiteid.


Sotsiaalhoolekande ettekandes tutvustab Eesti õiguskantsler sotsiaalkindlustuse ja
 -hoolekande süsteemi Eestis, käsitleb järelevalve korras lahendatud kaasusi ning kirjeldab ombudsmani töömeetodeid, nagu näiteks kontrollkäike hoolekandeasutustesse.


„Kui näiteks seminaril Rootsi ombudsmanidega sotsiaalhoolekannet arutades ilmnes, et tegutsemisvõimalused ja vajadused on väga erinevad - Rootsi ombudsmanil ei ole midagi radikaalset peale protseduuridest kinnipidamise jälgimise sotsiaalvallas enam võimalik ette võtta erinevalt Eestist, kus sotsiaalsete õiguste tagamisel ollakse arenenud sotsiaalriigist  valgusaastate kaugusel, siis nüüd on huvitav sama valdkonda võrdlevalt käsitleda ka Taani ombudsmaniga“, kõneles Allar Jõks.


Õigus tervise kaitsele ja arstiabi kättesaadavus on lõppeval aastal olnud Eesti õiguskantsleri töös üks prioriteetseid valdkondi. „Kui meie saame Taani delegatsioonile kirjeldada menetluses olnud kaasusi, kus arstiabi ei ole Eestis kättesaadav ravikindlustamata isikutele, ei ole võrdselt teistega kättesaadav äärealade elanikele, ei ole kättesaadav sõltuvalt inimese majanduslikust olukorrast, siis seminaril saame kuulda, milliste probleemidega tervishoiu vallas tegeleb Taani ombudsman ning millised on nende ombudsmani võimalused seista isikute õiguse eest tervise kaitsele“, ütles Allar Jõks.


9. detsembril tutvub Taani ombudsmani delegatsioon ka Riigikoguga ning toimub kohtumine  Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Urmas Reinsaluga.